Playlisty Kecárna
Reklama

Live When Wie Die - text, překlad

You always get me in your pocket
Limitations on me
Was never lost on you
People wrapped around your finger
The smile with me lingers
With everything I do
Vždycky mě dostaneš do své kapsy
Omezení pro mě
Nikdy nebyla ztracená kvůli tobě
Lidé omotaní okolo tvého prstu
Smích se mnou přetrvává
Se vším, co dělám
Don't leave the heart within you
Keep the things that matter to you
Wrapped up in the comfort of your love
Don't come undone
Don't come undone
Nenechávej srdce v sobě
Udrž si věci, na kterých ti záleží
Zabalené v pohodlí tvé lásky
Nevracej se zpátky
Nevracej se zpátky
Only people can destroy things
Beautiful and longing
Days where we fell in
Let go cause pieces of us wrap up
To the parts that find us settle in the brown
Jenom lidé mohou ničit věci
Krásné a toužebné
Dny, kdy jsme padali
Nech to být, protože části nás se zabalují
Do částí, které nás nacházejí, jak se usazujeme v hnědé
Don't leave the heart within you
Keep the things that matter to you
Wrapped up in the comfort of your love
Don't come undone
Don't come undone
Nenechávej srdce v sobě
Udrž si věci, na kterých ti záleží
Zabalené v pohodlí tvé lásky
Nevracej se zpátky
Nevracej se zpátky
Sometimes we land where we land
Sometimes we can't when we can
Sometimes we laugh when we cry
Sometimes we don't say goodbye
So why can't we smile when we frown?
Lear to get up when we're down
Why don't we say when we're waiting?
It's not the end we begin
Sometimes we don't say goodbye
Sometimes we live when wie die
Někdy přistaneme tam, kde přistaneme
Někdy se nemůžeme, když můžeme
Někdy se smějeme, když brečíme
Někdy neříkáme sbohem
Tak proč se nemůžeme smát, když se mračíme?
Nauč se vstát, když jsi dole
Proč neřekneme, když čekáme?
Není to konec, začínáme
Někdy neříkáme sbohem
Někdy žijeme, když umíráme

Text přidala JudasMaiden

Překlad přidala UnseenLucy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

For the Night to Control

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.