Playlisty Kecárna
Reklama

Let You Get Away - text, překlad

karaoke Karaoke
I came on the radio on your porch
playing songs
that remind you of that time
when you got high
and stood around
just talking to your girlfriends
saying I was just a little more
than something fine,
well I've got mine.
Zazněl jsem v rádiu na tvé verandě
hrající písně
které ti připomínají tu dobu
kdy si se zhulila
a postávala
jen si tak povídala se svými přítelkyněmi
říkal, že jsem byl něco trochu víc
než jen něco fajn
no, já mám svoje
I don't need you to call,
wish there was
something in me you saw,
wish there was
something about me
I could find to change,
because baby
I was crazy to let you get away.
Nepotřebuju, abys zavolala
přál bych si, aby
ve mně něco viděla
přál bych si, aby
na mně bylo něco
co bych mohl změnit
protože zlato
byl jsem blázen, když jsem tě nechal jít
I could hear the radio
in my car playing songs
that remind me of the phase
when life was a game.
I could see
there's nothing else around me
all the boys moved out
and left me here to waste
like I've been erased.
Slyšel jsem rádio
v mém autě, hrálo písničky
které mi připomněly tu fázi
kdy život byl hra
viděl jsem
že okolo mě nic jiného nebylo
všichni kluci se odstěhovali
a nechali mě tu zpustošeného
jako kdybych byl vymazán
I don't need you to call,
wish there was
something in me you saw,
wish there was
something about me
I could find to change,
because baby
I was crazy to let you get away.
Nepotřebuju, abys zavolala
přál bych si, aby
ve mně něco viděla
přál bych si, aby
na mně bylo něco
co bych mohl změnit
protože zlato
byl jsem blázen, když jsem tě nechal jít
I could see the shadows
of my old street,
I remember days
when I was not so lost
when did I go soft?
Now I pick my head up
in the daylight,
drive for miles until
I hit the dead moonlight,
until I am right.
Viděl jsem stíny
svojí staré ulice
pamatuju si dny
kdy jsem nebyl tak ztracený
kdy jsem změknul?
Teď zvedám hlavu
v denním světle
řídím míle, dokud
nenarazím na úplný měsíční svit
dokud nebudu mít pravdu
I don't need you to call,
wish there was
something in me you saw,
wish there was
something about me
I could find to change,
because baby
I was crazy to let you get away.
Nepotřebuju, abys zavolala
přál bych si, aby
ve mně něco viděla
přál bych si, aby
na mně bylo něco
co bych mohl změnit
protože zlato
byl jsem blázen, když jsem tě nechal jít
Because baby
I was crazy to let you get away.
Come on baby
Come on baby
Come on baby
Because baby
I was crazy to let you get away.
Protože zlato
Byl jsem blázen, že jsem tě nechal jít
Notak zlato
Notak zlato
Notak zlato
Protože zlato
Byl jsem blázen, že jsem tě nechal jít

Text přidala Hellmuth

Videa přidala JudasMaiden

Překlad přidala UnseenLucy

Překlad opravila UnseenLucy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

For the Night to Control

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.