Playlisty Kecárna
Reklama
There's a darkness in the calling of the wind,
I take a breath before the silence settles in my heart, my heart.
I saw you standing in the light inside a dream,
You were talking like you never had a right to be, to be.
Ve volání větru je tma
Nadechnu se předtím, než se mi ticho usadí v srdci, srdci
Viděl jsem tě stát ve světle ve snu
Mluvila jsi, jako kdyby jsi nikdy neměla právo být, právo být
Light will fade,
I will wait here for you.
Světlo se vytratí
Budu tu na tebe čekat
There are shadows in the places you would hide,
Lift my head and hear the voices of the night goodbye, say goodbye.
I don't wanna be the one to break on you,
See you crumble with no one to see it through this fight, this fight.
Na místech, kde by ses schovávala, jsou stíny
Zvedl jsem hlavu a slyším hlasy noci
Sbohem, řekni sbohem
Nechci být tím, který tě zlomí
Vidět tě zhroutit, když to nikdo jiný nevidí skrz tenhle boj, tenhle boj
Light will fade,
I will wait here for you.
Světlo se vytratí
Budu tu na tebe čekat
I see the visions and the messages I choose,
You are the silence in the noise that's got me too.
I will never leave the darkness in your heart,
I will be the light inside this world when it is dark.
This is the last time I'll look up within your eyes,
You don't think I see them glowing in the sky.
Vidím vizi a zprávu, kterou jsem vybral
Ty jsi tím tichem v hluku, to mě taky dostalo
Nikdy neopustím temnotu ve tvém srdci
Budu světlem v tomhle světě, když je tma
Tohle je naposled, co se podívám do tvých očí
Nemyslíš si, že vidím, jak svítí na nebi
There's a darkness in the calling of the wind,
I take a breath before the silence settles in my heart, my heart.
Ve volání větru je tma
Nadechnu se předtím, než se mi ticho usadí v srdci, srdci
Light will fade,
I will wait here for you.
Světlo se vytratí
Budu tu na tebe čekat

Text přidala JudasMaiden

Překlad přidala UnseenLucy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

For the Night to Control

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.