Playlisty Kecárna
Reklama

Wake Up The King - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Soldier of sunlight
Welcome to the kingdom of ignorance
Where all the tears of ages tell their tales
No one dares to break the spell
No one dares to fly
Time is running out you can't deny
How many times
Have you found yourself under the influence?
How many times has a mirror mad you cry?
Now it's time to stand upright
Tear down your inner door
The birth of yourself can't wait no more
Vojáku slunce,
vítej v králoství nevědomosti,
kde všechny slzy věků vyprávějí své příběhy.
Nikdo se neodvážil zlomit kouzlo,
nikdo se neodvážil létat.
Čas utíká a ty nemůžeš odporovat.
Jak mnoho příležitostí.
Našel jsi sebe i přes protekci?
Kolikrát tě zrcadlo donutilo brečet šílenstvím?
Teď je čas si vzpřímeně stoupnout,
roztrhnout tvé nejhlubší dveře.
Tvé narození už nemůže déle čekat.
In your mind there's a battle raging on
Try to find what you're fighting for
V tvé mysli propukla bitva.
Zkus najít, pro co bojuješ.
Wake up the king
From his sleep in your fantasy
Wake up the king
Let him be all you ecstasy
Vzbuďte krále
z jeho spánku ve fantazii.
Vzbuďte krále
a nechte ho být vaší extází.
Tears flow to rivers
And rivers to oceans of broken dreams
Have you ever heard of tears of joy?
Show yourself a sense of life
Open up your eyes
Let your heartbeat be your best advice
Slzy tečou do řeky
a řeky do oceánů zničených snů.
Slyšel jsi někdy o slzách štěstí?
Ukaž sobě smysl života,
otevři své oči,
ať je tvé zlomené srdce tvým nejlepším rádcem.
In your eyes I can see the fire burn
Realize, now it is your turn
V tvých očích vidím hořet plamen.
Uvědom si, že teď jsi na tahu ty.
Wake up the king
From his sleep in your fantasy
Wake up the king
Let him be all you ecstasy
Vzbuďte krále
z jeho spánku ve fantazii.
Vzbuďte krále
a nechte ho být vaší extází.
Look at the mountain, look at the sun
Feel all the pure energy
Birds fly and whisper, call out your name
They belong to you and you're the
King of a kingdom, light in your hand
Look at what you have never seen
Walk on a rainbow, look to the stars
Cry it out and make your dream come true
Koukni na horu, koukni na slunce,
pociťuj všechnu čistou energii.
Ptáci létají a šeptají, volají tvé jméno.
Patří k tobě, a ty jsi král království,
světlo máš v rukách.
koukni se na to, co jsi ještě neviděl.
Vyjdi na duhu, koukni se na hvězdu.
Vybreč to a vyplň své sny.
Wake up the king
From his sleep in your fantasy
Wake up the king
Let him be all you ecstasy
Vzbuďte krále
z jeho spánku ve fantazii.
Vzbuďte krále
a nechte ho být vaší extází.
Wake up the king
From his sleep in your fantasy
Wake up the king
Let him be all you ecstasy
Vzbuďte krále
z jeho spánku ve fantazii.
Vzbuďte krále
a nechte ho být vaší extází.
Can't you see the crown? Nevidíš tu korunu?
(...and the vision continued: "There is less sense in complaining than looking
for your skills...")
(... a vize pokračovali: "Je méně rozumu v stěžování si než v hledání tvých dovedností...")

Text přidala Raduwa

Video přidala Cristina

Překlad přidala eruptio

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Theater Of Salvation

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.