Playlisty Kecárna
Reklama

Under The Moon - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Now if you gaze up to the moon
See she’s become as blood and soon
The time is right:
We gotta pave the way
Teď, když pohlédneš nahoru na měsíc
Vidět ona stojí jako krev a brzy
Nyní je správná doba:
Musíme připravit půdu
You gather silk to weave the net
Entrap the strongest you can get
A soul that’s ready to return again
Můžete shromáždit hedvábí tkát sítě
Chytit do pasti nejsilnější můžete získat
Duše, která je připravena k návratu znovu
See the purity shining from his eyes
A newborn angel
To help the chosen ones rise
Podívejte se na čistotu zářící z jeho očí
Novorozence anděl
Chcete-li pomoci vyvolených vzestupu
Blood red prophet in the sky
We’re standing under the moon
Come down with fire
See the creature come alive
Standing under the moon
Come down with fire
krev červená prorok na obloze
Stojíme pod měsícem
Jdem dolů s ohněm
Vidět ožívající stvoření
stojíme pod měsícem
Jdeme dolů s ohněm
Down with fire
Down with fire
dolů s ohněm
dolů s ohněm
Good intentions raise a mind
A new messiah to judge the blind
Kill off the fools
Who bar my pure and holy plan
Dobré úmysly získat mysl
Nový Mesiáš, aby posoudili nevidomé
Odrovnat hlupáky
Kdo bar mé čisté a svaté plán
We lead creation by the nose
To bring divinity to those
Who know tonight a golden age begins
Vedeme vytvoření za nos
Chcete-li přinést božství k těm
Kteří vědí, dneska zlatý věk začíná
Divine is the spirit
Into a terrestrial shell
A savior of human blood
Lead us to somewhere
To heaven or hell
Božský je duch
Do pozemní mušli
Zachránce z lidské krve
Nás vedou někam
Do nebe nebo do pekla
Blood red prophet in the sky…

Text přidala Raduwa

Video přidal fakn95

Překlad přidala Ed-Kate

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hellfire Club

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.