Playlisty Kecárna
Reklama

The Unbeliver - text, překlad

playlist Playlist
I am the madness carrying the torch
Lighting the wheat in your fields
I am the eyes staring out of the dark
I am the war of your yields
When you give response away I grow
I am more of you than you might know
Jsem šílenství nesoucí pochodeň,
která osvětluje pšenici v tvých polích.
Jsem oči zírající ven z tmy,
jsem válka tvých výnosů.
Když zahodíš odpověď, sílím.
Jsem víc než bys mohl tušit.
Burning down, burning down
It's a story of deceivers
Burning down, burning down
Put the blame on the unbeliever
Spalující, spalující,
je to příběh podvodníků.
Spalující, spalující,
obviň nevěřícího.
I am the vision that comes to your mind
When you denounce without regret
"God" is the word in the bible you say
I am the word that you spread
Jsem vize, která ti přichází na mysl,
když bez lítosti odsuzuješ.
Říkáš, že Bůj je jen slovo v Bibli,
a já jsem slovo, které šíříš.
When you give response away I grow
I am more of you than you might know
Když zahodíš odpověď, sílím.
Jsem víc než bys mohl tušit.
Burning down, burning down
It's a story of deceivers
Burning down, burning down
Put the blame on the unbeliever
Spalující, spalující,
je to příběh podvodníků.
Spalující, spalující,
obviň nevěřícího.
I'm born and I lead the weak into the fire
"No more pain" is what you claim
While you have found your wicked desire
Hahaha...
Jsem zrozen a vedu slabé do ohně,
už žádnou bolest, to je to, co vyžaduješ,
zatímco jsi našel svou hříšnou touhu.
Hahaha...
Burning down, burning down
Put the blame on the unbeliever
Burning down, burning down
It's a story of deceivers
Spalující, spalující,
je to příběh podvodníků.
Spalující, spalující,
obviň nevěřícího.
Burning down, burning down
Put the blame on the unbeliever
Burning down, burning down
It's a story of deceivers
Spalující, spalující,
je to příběh podvodníků.
Spalující, spalující,
obviň nevěřícího.
(...and we still chase the evil - not realizing that it lurks inside of us...) (...a pořád pronásledujeme zlo - neuvědomujeme si ale, že
se ukrává v nás...)

Text přidala Raduwa

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Theater Of Salvation

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.