Playlisty Kecárna
Reklama

Spooks In The Attic - text, překlad

playlist Playlist
Always tried so hard to leave a tragic story
It's tearing me apart you never really care
Never met with your approval from your higher category
Found life at killing pace and wanna have my share
Vždy se tak snažil zanechat tragický příběh
Trhá mě na kusy, že jsi se nikdy opravdu nestaral
Nikdy se nesetkal s tvým souhlasem ze tvé vyšší kategorie
Našel život v zabijáckém tempu a chce mít můj podíl
I've been led to the water to lap up
So I'm not gonna dry out draining
Byl jsem veden k vodě, abych chlemtal
Takže nevysuším stoku
King of the mountain, Devil has taken my reason
I got spooks in the attic
We dance on the mountain, and pleasure replacing my reason
Got spooks in the attic
Král hory, Ďábel vzal můj rozum
Straší mi ve věži (přesný překlad: mám strašidla v
podkroví/na půdě, pozn. překl.)
Tančíme na hoře, a potěšení nahrazuje smysl
Straší ve věži
I'm a family kind of man, I've lately started number ten
Too alien to find somebody
home
Hyper salivation - hyper ventilation, heading for the grail across the sea of lubrication
I'm out for it while rather on my own
Jsem rodinný typ, nedávno jsem začal číslo
deset
Příliš mimozemšťan na to, abych někoho našel doma
Hypersalivace - hyperventilace, směřování ke
grálu přes moře lubrikantu
Jsem pro to, zatímco jsem radši sám
Don't you see all the water so get down
If you don't wanna dry out draining
Nevidíš všechnu tu vodu, takže klesáš dolů
Pokud nechceš vysušit stoku
King of the mountain, Devil has taken my reason
I got spooks in the attic
We dance on the mountain, and pleasure replacing my reason
Got spooks in the attic
Král hory, Ďábel vzal můj rozum
Straší mi ve věži
Tančíme na hoře, a potěšení nahrazuje
smysl
Straší ve věži
There is no place for reason, taking to the crest
And you won't go down in history with reason, and that stand no reason, oh yeah
Není tu místa pro rozum, bere znak
A nepůjdeš zpět v historii s rozumem, a to
nemá žádný důvod, oh yeah
King of the mountain, Devil has taken my reason
I got spooks in the attic
We dance on the mountain, and pleasure replacing my reason
Got spooks in the attic
Král hory, Ďábel vzal můj rozum
Straší mi ve věži
Tančíme na hoře, a potěšení nahrazuje
smysl
Straší ve věži
King of the mountain, Devil has taken my reason
I got spooks in the attic
We dance on the mountain, and pleasure replacing my reason
Got spooks in the attic
Král hory, Ďábel vzal můj rozum
Straší mi ve věži
Tančíme na hoře, a potěšení nahrazuje
smysl
Straší ve věži

Text přidala Raduwa

Text opravila WhiteCorco

Překlad přidal KARI

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Monuments

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.