Playlisty Kecárna
Reklama

Sands Of Time - text, překlad

playlist Playlist
Seasons come and seasons go
Here I wait for something to be
Try to get as much as I can see
Hungry for life
But Have you see the sands of time
Every day is a moment in past
Every heartbeat a step to my last
I won't survive
Roční období přicházejí a jdou sezony
Zde jsem čekat na něco, co má být
Snažte se získat co nejvíce vidím
Hladový pro život
Ale jste vidět písky času
Každý den je moment v minulosti
Každý srdce krok k mé poslední
Nebudu přežít
I don't know what time is ment to be
If it's my friend or enemy
or does it only run - Run to set and end
Secrets of a crazy dream
or just a bad Reality
I don't know
Nevím, kolik je prostředí má být
Pokud je to můj přítel, nebo nepřítel
nebo to jen běh - běh na nastavení a na konci
Tajemství bláznivý sen
nebo jen špatné Reality
Nevím
Do you feel the sands of time
Running low to break the line
First we learn to fly
then we learn to cry
Later in the evening we may die
Máte pocit, písky času
Běh nízké prolomit linii
Nejprve jsme se naučit létat
pak jsme se naučit plakat
Později večer můžeme zemřít
Questions roaming through my brain
I'll be leavin' into my grave
I'll be dead - hope my soul will be save
For a time - hope forever
Otázky bloudí můj mozek
Budu leavin 'mi do hrobu
Budu mrtvý - doufám, že mé duše bude šetřit
Na nějaký čas - naděje navždy
All the seasons will have been gone
Time will come that that you will forget
My name and the words that I said
My time will be over
Všech ročních obdobích bude muset být pryč
Přijde čas, že zapomenete
Moje jméno a slova, která jsem řekl,
Můj čas bude po

Text přidala Raduwa

Překlad přidal KARI

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Savage Poetry

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.