Playlisty Kecárna
Reklama

Sacrifice - text, překlad

playlist Playlist
Too much time to get lost in the maze
Tell me, isn't that strange?
You bleed to get there - you are ready
To be a bird in a golden cage
Příliš mnoho času na ztracení v bludišti
Řekni, není to zvláštní?
Krvácíš, aby ses sem dostal - jsi připravený
Být ptákem ve zlaté kleci
Sweat is breaking on my brow
Where's the freak to ease my pain?
Room is dark and big and empty
Silence drivining me insane
Pot se sráží na mém čele
Kde je podivín, který ulehčí mé bolesti?
Pokoj je temný a velký a prázdný
Ticho mě přivádí k šílenství
Night has fallen-demons laughing
Waiting for the light of day
Here's the land of milk and honey
There you got the price to pay
Noc padla - smějící se démoni
Čekající na světlo dne
Zde je země mléka a strdí
Tady máš cenu k zaplacení
Searching for shelter
riding the pendulum to paradise
As I'm reaching higher
What a pure desire
I´m swinging back towards the edge
Pátrání po úkrytu
Svézt se na kyvadle do ráje
Jak dosahuji výše
Jaká to čistá touha
Zhoupávám se zpět vstříc konci
And I drift away
Killing sacrifice
Here I go insane
What a price to pay
Little sacrifice
I set off to Heaven, and found bedlam
A nechávám se unášet pryč
Zabíjení oběti
Zde se stávám nepříčetným
Jaká to cena k zaplacení
Malá oběť
Vyrazil jsem do Nebe, a našel blázinec
There's a part of me that´s not been sold
Save me please, embrace me, hold me
Kiss my bleeding soul
You can´t see below the creature
That´s pounding, sitting in my neck
If you'd see inside my head
You surely wouldn't turn your back on me
Je tu část mne, která nebyla prodána
Zachraň mě prosím, obejmi mě, podrž mě
Polib mou krvácející duši
Nemůžeš tam dole vidět stvoření
Které buší, sedí mi za krkem
Kdybys viděl do mé hlavy
Určitě by ses ke mě neotočil zády
Searching for shelter
riding the pendulum to paradise
As I'm reaching higher
What a pure desire
I´m swinging back towards the abyss
Pátrání po úkrytu
Svézt se na kyvadle do ráje
Jak dosahuji výše
Jaká to čistá touha
Zhoupávám se zpět vstříc propasti
And I drift away
Killing sacrifice
Here I go insane
What a price to pay
Little sacrifice
I set off to Heaven, and found bedlam
A nechávám se unášet pryč
Zabíjení oběti
Zde se stávám nepříčetným
Jaká to cena k zaplacení
Malá oběť
Vyrazil jsem do Nebe, a našel blázinec
Nothing remains the same
But still I hear those voices
Nothing remains the same
Where am I gonna go is it my destination,
Or just a fake temptation
And I remember home when demons came
And I got swept away from me
Nic nezůstává stejné
Ale pořád já slyším ty hlasy
Nic nezůstává stejné
Tam ,kam půjdu, je to můj cíl,
nebo jen falešné pokušení
A pamatuji si domov, když démoni přišli
A já jsem byl smeten ze sebe samého
And I drift away
Killing sacrifice
Here I go insane
What a price to pay
Little sacrifice
I set off to Heaven, and found bedlam
A nechávám se unášet pryč
Zabíjení oběti
Zde se stávám nepříčetným
Jaká to cena k zaplacení
Malá oběť
Vyrazil jsem do Nebe, a našel blázinec

Text přidala Raduwa

Text opravila WhiteCorco

Překlad přidal Sonicx

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rocket Ride

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.