Playlisty Kecárna
Reklama

Land Of The Miracle - text, překlad

playlist Playlist
Blinded by the fire and the sorrow of the day,
I come knocking at your door
to dry the tears away.
The eventide is calling me to take a look into your eyes.
Pull me on and make me mesmerized
Riding on the wings of light,
dreaming dreams and holding tight;
leaving all my sorrow far behind.
Your eyes are the gate
Oslepen ohněm a trápením se každý den,
přicházím klepat na tvé dveře
aby jsi mi pomohla utřít slzy.
Večerní čas mě volá
abych se podíval do tvých očí
přitáhneš si mě a já užasnu
letím na křídlech světel
plní se mi sen a tak se pevně držím
A smutek nechávám daleko pryč
Tvé oči jsou totiž bránou
to the land of the miracle where our love can make us fly, make us fly.
In the land of the miracle
we can find a reason why and how we can fly.
Do země zázraků, kde nás naše láska
naučí létat,naučí nás létat.
V zemi zázraků,
kde můžeme najít důvod proč a jak létat
Open up the book of madness,
read the page of life!
Who's the one to tell you what to do
and how to rise?
And if the stars would fall one day
I`d climb up to the sky
to put them back for you to save your smile.
Otevři knihu šílenství
a přečti stranu života
Kdo jediný ti může říct co dělat
a jak něčeho dosáhnout?
A kdyby někdy z oblohy začaly padat hvězdy
rád se vyšplhám nahoru
abych je vrátil zpátky a zachoval tvůj úsměv.
...Take a look into the book of fantasy and poetry and you will see:
What you can feel is everything you need to heal your crying mind,
the soul behind and everything that you may find inside your head...
...Podívej se do knihy fantazie a básně
a uvidíš
Co cítíš je vše co potřebuješ
aby jsi uzdravil svou mysl která právě pláče,
svou duši a všechno ostatní co můžeš najít
uvnitř své hlavy...
...A million years have passed away to make us head for the decay and to unlearn just
what we yearn for all day long: right to be strong and stick to our ideals,
are they for real and do we just have lost the thread?...
..Uplynulo milióny let aby nás to naučilo
odnaučit se a nenechat se zkazit tím
po čem toužíme jak je den dlouhý:
Abychom byli silní a drželi se svých ideálů,
nejsou oni opravdové a neztrácíme jen
souvislost?...
...I believe in miracles they happen every day.
In your arms a dream comes true for me...

...Věřím v zázraky,každý den se totiž stávají,
Ve tvém obětí se pro mě sny stávají skutečností...
(...isn't poetry one of the biggest gifts to forget our daily life of sorrow?...) (...Není báseň jedna z největších darů,abychom zapoměli na náš denní život ve smutku?...)

Text přidala Raduwa

Překlad přidal Chlebicek

Překlad opravil LuCkyHalama

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Monuments

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.