Playlisty Kecárna
Reklama

Key To My Fate - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Am I totally blind this time when I'm dreamin'
The dreams that I fear, some call it nightmare
And some call it life, what is the sense of
Existing in here
And I think of the sadness when I'm dreamin' of
Leavin' the pain I don't get all that madness
And it drives me insane
Jsem úplně slepý této době, kdy jsem dreamin '
Sny, které se obávám, někteří říkají, že noční můra
A někteří říkají život, jaký je smysl
Stávající zde
A myslím, že na smutek, když jsem dreamin 'z
Leavin 'bolesti nemám to všechno šílenství
A to mě žene šílenství
Now hear me cry, I'm in quest
Of the key to my fate
I might be nigh to the key
In the abyss of hate
Teď mě slyší plakat, jsem v pátrání
Z klíčových pro můj osud
Mohl bych být blízko ke klíčovým
V propasti nenávisti
Annihilation in my brain
What is the price that we will be to pay
When will you lift our little poor souls
When will you take us oh lord away
Annihilation v mém mozku
Jaká je cena, kterou budeme platit
Když budete výtah náš malý chudý duše
Když budete mít nás Ó, Pane pryč
Oh when will we die
Why to suffer to stand up right
We are victims of time
We have to fight till the end is in sight
Ach, kdy budeme umírat
Proč trpí postavit doprava
Jsme oběti času
Musíme bojovat až do konce, je v nedohlednu
What's the reason to carry on
What's the reason to fall
After days of living hall
After we had to crawl,
Jaký je důvod k pokračování
Co je důvodem k poklesu
Po dnech obytná hala
Poté, co jsme museli procházet,
Are we totally blind this time
Can't you tell me the nexus of freedom
And pain and desires and hate
And even the holy ones
Jsme úplně slepý tentokrát
Nemohl bys mi říct, nexus svobody
A bolesti a touhy a nenávisti
A dokonce i svatí

Text přidala Raduwa

Video přidala SebastingX

Překlad přidal KARI

Překlad opravila WT-Sharon74

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Monuments

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.