Playlisty Kecárna
Reklama

Eyes Of The Tyrant - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In the eyes of the mighty domain and its evil
Doctrines, there is no trace of romance
But the fears that grow
Noone can watch his next into the eyes
You killed the poetry of mine
A long time ago - NOW
How many times have you given me rage
When your words were mendacious
And your laughter insane, how many times
Have you written lapoons about my life
And desires, about my pleasure and pain
V očích mocných domény a jeho zlé
Doktríny, není ani stopy romantiky
Ale obává se, že růst
Nikdo nemůže sledovat jeho další do očí
Zabil jsi poezie dolu
Dávno - NYNÍ
Kolikrát jste mi dal vztek
Když vaše slova byla lživá
A váš smích šílený, kolikrát
Napsání lapoons o mém životě
A touhy, o mé radosti a bolesti
I bare my fangs to you, look at my face and
You'll stare into my mind and you'll watch
I porodila moje tesáky na vás, podívejte se na můj obličej a
Budete zírat do mé mysli a budete dívat
The eyes of the tyrant - eyes of the night
The eyes of the tyrant - eyes of the night
Back from the hades, into the daylight
Back from the hades, into the daylight
Oči tyrana - oči v noci
Oči tyrana - oči v noci
Zpět z Hades, do denního světla
Zpět z Hades, do denního světla
King of tonight, tell me what should I do
Should I die in glory, should I raise my fist
The Crime of my deads is the frolic I need
I won't die on my knees, I will kill to resist
Král dnes v noci, řekni mi co mám dělat
Mám umřít ve slávě, mám zvýšit pěstí
Zločin z mých mrtvých je rozpustilost potřebuji
Nebudu zemřít na kolenou, zabiju se bránit
The chagrin of the damned cries the tears of
Romance, lord of uprightness take me now
The empire of the sad, the empire of the mad
My feelings were killed so long ago
Zklamání zatracené výkřiky slzy
Romance, pán přímosti, aby mě teď
Říše smutné, říše šíleného
Moje pocity byli zabiti tak dávno
Yeah, we are eternal, we are immortal
There is a trace of glory in our hands
Majestic and wild, we stand and we fight
Soon your blackened pride will be fading away
Jo, jsme věčný, jsme nesmrtelní
Tam je stopa slávy v našich rukou
Majestic a divoké, stojíme a budeme bojovat
Brzy vaše zčernalé hrdost bude odkvétání
You'll realize you'll had been walking astray
Never tame the wicked, I'm a tyrant tonight
Back from the hades, into the light
Back from the hades into:
Budete realizovat budete šli na scestí
Nikdy zkrotit zlé, že jsem tyran dnes večer
Zpět z Hades, do světla
Zpět z Hades na:
Uh, now here we go No, teď je to tady

Text přidala Raduwa

Video přidala IvcaSammet

Překlad přidal KARI

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Savage Poetry

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.