Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
It's been a long time since I've been with you
You may be grey-green
but matchless and wide
I wanted to sniff every inch of you
Went to Birmingham New Street
to take a ride
Už je to dlouhá doba kdy jsem byl naposled s tebou,
Můžeš být šedozelená,
ale jsi širá a jedinečná,
chtěl bych očichat každý palec z tebe.
Jel jsem do Birminghamu, Nové ulice,
abych se tudy projel.
Over aqueducts on a suspiciously panting train
High on Diesel fumes I pondered on my way
Přes akvadukty v podezřele obarveném vlaku.
Sjetý dieselovými výpary jsem cestou uvažoval.
I may like New York, Bavaria or Paris
But nothing compares to you, England
Cause England's got Steve Harris
Můžu mít rád New York, Bavorsko nebo Paříž,
ale tobě se nic nevyrovná, Anglie.
Protože Anglie má Steva Harrise.
England, I know
I may have explained it somewhere before
but I swear it wasn't my idea
to contrive that silly way
Okay, I've got to admit
this was, uhm, an improper try of a joke
but it rhymed and talking humour:
You've got to know I'm just anosser (wtf?!) German bloke
Anglie, já vím,
možná jsem to už někde předtím vysvětlil.
Ale přísahám, to nebyl můj nápad,
udělat to takovýmhle směšným způsobem.
Fajn, musím přiznat,
že tohle byl, hm, nevhodný pokus o vtip,
ale rýmovalo se to a je to vtipný:
Měla bys totiž vědět že jsem jen poťouchlej německej týpek.
Who loves afternoon tea?
and Bob Catley and Mr. Bean
WHo loves to buy miniature phone booths
and cute little snow globes raining snow
On a cute little queen
Který miluje odpolední čaj,
A Boba Catleyho a Mr. Beana.
Který miluje kupování malých telefonních budek
a roztomilých malých sněhových kouliček ve kterých
sníh padá na roztomilou malou královnu.
Mostly you're jolly
At times you're frustrated, England
Then rest assured:
I also think penalty shootouts are highly overrated
Většinou jsi veselá,
občas frustrovaná, milá Anglie.
Zbytek je zase přesvědčen:
o tom jako já, že penaltové rozstřely se hodně přeceňují.
Vienna has got Mozart
Chopin they had in Paris (kind of)
The Catholics got the Pope
England's got the Beatles
and even more so:
England's got Steve Harris
Vídeň má Mozarta,
Chopina měli v Paříži (tak trochu),
Katolíci mají papeže,
Anglie má Beatles,
ale mnohem víc znamená:
Anglie má Steva Harrise.

England's got Steve Harris
and if that wasn't enough for you
England's got Bruce Dickinson
and of on top of it - the other ones
and Iron Maiden too, yes it's true
Anglie má Steva Harrise,
a pokud by Vám to nestačilo,
Anglie má Bruce Dickinsona,
a úplně na vrcholu - všechny ostatní,
a taky má Iron Maiden, jo, je to pravda.
Vienna's got the Mozart ball
The Frenchies they got Paris
Vídeň má Mozartovy koule,
Frantíci mají Paříž.
In Rome they got the pope
who in turn they don't have in England
but England's got Steve Harris
V Římě mají papeže,
kterého naopak nemají v Anglii,
ale Anglie má Steva Harrise.
I may like New York, Bavaria or Paris
But nothing compared to you, England
Cause you got the magic bullet
England's got Steve Harris
Můžu mít rád New York, Bavorsko nebo Paříž,
ale tobě se nic nevyrovná, drahá Anglie.
Protože máš kouzelnou kulku,
Anglie má Steva Harrise.
England - inventors of Def Leppard
Shakespeare
Indian food, Gary Lineker
That bloke who did away with Braveheart
Et cetera.. and so forth.. good night.
Anglie - tvůrce Def Leppard,
Shakespeara,
indického jídla, Garyho Linekera,
toho týpka co zametl se Statečným srdcem,
a tak dále, a tak dále,... dobrou noc.

Text přidal Klufik

Text opravil phantasos

Video přidala WT-Sharon74

Překlad přidal phantasos

Překlad opravil phantasos

Je zde něco špatně?
Reklama

Space police - Defenders Of The Crown

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.