Kecárna Playlisty
Reklama

Defenders Of The Crown - text, překlad

playlist Playlist
Seven seas crossed seven times at least
Back and forth we sailed to proselytize
Well drag you over
A better world is waiting
At the end of what we're saying
Never failed to fertilize from Perth to Dover
Sedm moří přešli minimálně sedmkrát
Tam a zpět jsme se plavili pro novou víru
Dobře tě přetáhnou
Lepší svět čeká
Na konci toho, co říkáme
Nikdy neselhal při oplodnění od Perthu do Doveru
Here we go:
Countless childhood dreams flaunted for the world to see
What a show!
Go where no man's been before - yet we're charging open doors
Jdeme na to:
Nespočet dětských snů se předvádí světu, aby viděl
Jaká to podívaná!
Jít tam, kde předtím ještě žádný člověk nebyl - přesto útočíme na otevřené dveře
We're defenders of the crown
We're defenders of the crown
We're defenders of the crown
We're defenders of the crown
My jsme obránci koruny
My jsme obránci koruny
My jsme obránci koruny
My jsme obránci koruny
Have you heard the last words of the fallen-by-the-waysides
Such as “don't you ever leave the beaten track!“
A dirty job: it's Marshall arts
It’s wicked through and through like me and you
Just another glass and then: Attack!
Slyšeli jste poslední slova padlých-u-
cesty
Jako třeba "Nikdy neopouštěj vyšlapanou cestu!"
Špinavá práce: to je Marshallovo umění
Je to prohnilé skrz naskrz, tak jako já a ty
Jen další sklo a pak: Útok!
Here we go... Jdeme na to...
Here we go:
Countless childhood dreams flaunted for the world to see
What a show!
Go where no man's been before - yet we're charging open doors
Jdeme na to:
Nespočet dětských snů se předvádí světu, aby viděl
Jaká to podívaná!
Jít tam, kde předtím ještě žádný člověk nebyl - přesto útočíme na otevřené dveře
We're defenders of the crown - We're defenders of the crown
We're defenders of the crown… and we also eat monsters!
My jsme obránci koruny - My jsme obránci
koruny
My jsme obránci koruny... a taky žereme
příšery!
[master of ceremonies]: Woah oh oh hoe oh hohoe?
[voices of the damned]: Woah oh oh oh oh oh oh!
[master of ceremonies]: Woah ho ho hoe oh hohoe?
[voices of the damned]: Woah oh oh oh oh oh oh!!
[master of ceremonies]: Woah oh hoe oh oh oh oh hohoe?!?
[voices of the damned]: Woah oh oh oh oh oh oh oh oh!!!!!
[master of ceremonies]: Woah oh oh oh hoe hohoe????
[voices of the damned]: Woah oh oh oh oh oh oh!!!!!!
[master of ceremonies]: Woah oh oh oh hoe???!?
[voices of the damned]: Woah oh oh oh oh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oh yeaaaaaaah!!!!
[vedoucí ceremoniálu]: Woah oh oh hoe oh hohoe?
[hlasy zatracených]: Woah oh oh oh oh oh oh!
[vedoucí ceremoniálu]: Woah ho ho hoe oh hohoe?
[hlasy zatracených]: Woah oh oh oh oh oh oh!!
[vedoucí ceremoniálu]: Woah oh hoe oh oh oh oh hohoe?!?
[hlasy zatracených]: Woah oh oh oh oh oh oh oh oh!!!!!
[vedoucí ceremoniálu]: Woah oh oh oh hoe hohoe????
[hlasy zatracených]: Woah oh oh oh oh oh
oh!!!!!!
[vedoucí ceremoniálu]: Woah oh oh oh hoe???!?
[hlasy zatracených]: Woah oh oh oh oh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ó yeaaaaaah!!!!
We're defenders of the crown
We're defenders of the crown
We're defenders of the crown
We're defenders of the crown
My jsme obránci koruny
My jsme obránci koruny
My jsme obránci koruny
My jsme obránci koruny
We're defenders of the crown
Of the crown the defenders we are too
We're defenders of the crown
Of the crown the defenders we are too
My jsme obránci koruny
Koruny obránci jsme také
My jsme obránci koruny
Koruny obránci jsme také
Hahahaha
We will eat you
Hahahaha
Sníme tě

Text přidal Sulik

Text opravila WT-Sharon74

Video přidala ifi74

Překlad přidal Farewell

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Monuments

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.