Kecárna Playlisty
Reklama

Babylon - text, překlad

playlist Playlist
Yeah...
In a world of hate pollution
we can't breathe anymore.
We've to leave and this time you,
the pawn, have won.
On our quest for nowhere island
we set off to the sea.
You call surrender what we call
a calm before the storm...
Ve světě znečištěném vztekem
už nemůžeme dýchat.
Odejdeme a ty,
pěšáku, vyhraješ.
V našem úkolu na prázdném ostrově,
vyrazili jsme přes moře.
Nazýváš vzdáváním to, čemu my říkáme ticho před bouří ...
Pounding thoughts of home they make me know:
I will return! I don't live my life for you,
it's too short to get burned.
Stand upright and face the wind!
Tlukot myšlenek na domov, donutily mě vědět:
"Já se vrátím! Nežiju můj život pro tebe,
je moc krátký, aby se spálil.
Stoupni si zpříma a nastav tvář větru!"
Time to go back where I belong...
No one can prevend me from
raising towers in Babylon.
Čas vrátit se zpátky kam patřím.
Nikdo mě neubrání před vysokými věžmi Babylonu.
Time to go back where I belong...
No one can accuse me
for I do not fear Babylon
Čas vrátit se zpátky kam patřím.
Nikdo mě nemůže vinit z toho,
že se nebojím Babylonu.
You only can love me if you can convert me
to attitudes of your brain.
You blame us for doing things
that you don't know.
You tell me what you'd do if you were me but you are you and I am I
Lucky you, but this time I say: ,,No"
Můžeš mě jenom milovat, když mě změníš podle představ tvé duše.
Obvinila jsi nás z věcí,
o kterých jsi nic nevěděla.
Řekla jsi mi o věcech které jsi dělala když jsi mě měla, ale ty jsi ty a já jsem já.
Máš štěstí, ale tentokrát říkám: "Ne!"
Pounding thoughts of home they make me know: "I will return!".
I don't want to hurt you but you'll have to learn:
You are you and I am I!!!
Tlukot myšlenek na domov, donutily mě vědět:
"Já se vrátím!"
Nechci tě ranit, ale měla by ses to naučit:
"Ty jsi ty a já jsem já!"
Ooohhh... (... a jak mi vize mého nutkání po spáse pověděli, postavil jsem věž abych si rozšířil obzor, cokoliv co měli říct ...)
Oh yeah...
(...and like the vision of my urge to salvation told me,
I built up a tower to widen my horizon, whatever they might say...)

Text přidala Raduwa

Text opravil jablonicky

Videa přidali Cristina, Tobiii

Překlad přidala eruptio

Překlad opravila hankaoo

Je zde něco špatně?
Reklama

Monuments

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.