Playlisty Kecárna
Reklama

Start//end - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You try to kill it but it won't stop bleeding
Try to forget it but it won't stop killing you
You're running out of time
Yeah, you know you can't go back
It's too late
To say it's too late
You can't take back that you said nothing
How could you do nothing?
Snažíš se to zabít, ale nepřestane to krvácet
Snažíš se zapomenout, ale nepřestane tě to ničit
Ubíhá ti čas
Jo, ty víš, že nemůžeš jít zpět
Je příliš pozdě
Říci, že je příliš pozdě
Nemůžeš vzít zpět to, že si nic neřekl
Jak si mohl nic neudělat?
Is this burning right?
Am I leaving bridges?
Can we build our past right?
Learning through future solecism
Pálí to hodně?
Nechávám za sebou mosty?
Můžeme vytvořit správně naši minulost?
Učíme se z budoucích chyb
(I've missed times)
It's played out (Been disconnected)
I've moved on (I stressed time)
Get fucked up (Forgetting timing)
My new draw (And I need you to talk me down)
And it's not right
You're dead wrong ('Cause I feel like I need to crash)
What are we doing?
Let's go home
There's no hope
It's all wrong
(Zmeškal jsem doby)
Je dohráno (Jsem odpojen)
Dostal jsem se přes to (Doba stresu)
Opil jsem se (Zapomínání časů)
Můj nový obraz (A potřebuji, ať mě zklidníš)
To není správně
Jsi hrozně mimo (Protože se cítím, že se potřebuji vybourat)
Co to děláme?
Pojďme domů
Není zde žádná naděje
Všechno je špatně
'Cause I've been looking at the sky to show me where I went wrong
Been looking at the sky like someone was looking down
But it keeps raining on me
And I've been looking at the sky since I was like 5 years old
Been looking for the stars but it seems like they're all gone
And the fault's not ours alone
But I think it's time to go
Protože jsem se díval do nebe, ať mi ukáže, kde jsem udělal chyby
Díval se do nebe jako kdyby na mě někdo shlížel
Ale pořád na mě pršelo
A díval jsem se do nebe od té doby, co mi bylo 5 let
Díval jsem se na hvězdy, ale vypadá to, že jsou všechny pryč
A není to jen naše chyba
Ale myslím, že je čas odejít
(I've missed times)
It's played out (Been disconnected)
I've moved on (I stressed time)
Get fucked up (Forgetting timing)
My new draw (And I need you to talk me down)
And it's not right
You're dead wrong ('Cause I feel like I need to crash)
What are we doing?
Let's go home
There's no hope
It's all wrong
(Zmeškal jsem doby)
Je dohráno (Jsem odpojen)
Dostal jsem se přes to (Doba stresu)
Opil jsem se (Zapomínání časů)
Můj nový obraz (A potřebuji, ať mě zklidníš)
To není správně
Jsi hrozně mimo (Protože se cítím, že se potřebuji vybourat)
Co to děláme?
Pojďme domů
Není zde žádná naděje
Všechno je špatně
And I got way too many questions
Just to try and get it right
'Cause I can't be the one
To shrug it off
And I could be the reason
That we stay up all night
To be someone, to be someone
And oh all we've got is to try and get it right
But no one told you
That this gon' hurt, oh no
Now all I really want is to scream
Now all I really want is to scream
Now all I really want is to scream
Now all I really want is to scream
A mám příliš mnoho otázek
Prostě jen vyzkoušet a udělat to správně
Protože nemůžu být ten vyvolený
Chcete-li to pokazit
A mohl bych být důvodem
Že jsme zůstali celou noc vzhůru
Aby jsme byli někým, někým byli
A vše co můžeme je, to zkusit a udělat to správně
Ale nikdo ti neřekl
Že tohle bude bolet, oh ne
Teď to jediné, co chci dělat, je křičet
Teď to jediné, co chci dělat, je křičet
Teď to jediné, co chci dělat, je křičet
Teď to jediné, co chci dělat, je křičet
That shit just to try and find a way to get my head down
And head out or maybe just the two of us and head now
I'm just tryna find the real now
Dream clouds, ghost ground
Real friends, dead hometown
To jen tak zkouším najít důvod sklonit hlavu
A odjet pryč nebo možná jen my dva, teď hned
Snažím se teď najít to opravdové
Snové obláčky, země duchů
Opravdoví přátelé, mrtvé rodné město
'Cause I've been looking at the sky to show me where I went wrong
Been looking at the sky like someone was looking down
But it keeps raining on me
And I've been looking at the sky since I was like 5 years old
Been looking for the stars but it seems like they're all gone
And it breaks my heart, you know
But I think it's time to go
Protože jsem se díval do nebe, ať mi ukáže, kde jsem udělal chyby
Díval se do nebe jako kdyby na mě někdo shlížel
Ale pořád na mě pršelo
A díval jsem se do nebe od té doby, co mi bylo 5 let
Díval jsem se na hvězdy, ale vypadá to, že jsou všechny pryč
A láme mi to srdce, znáš to
Ale myslím, že je čas odejít
And it's not right
You're dead wrong
What are we doing?
Let's go home
There's no hope
It's all wrong
To není správně
Jsi hrozně mimo
Co to děláme?
Pojďme domů
Není zde žádná naděje
Všechno je špatně

Text přidal Climlaiwen

Video přidal Climlaiwen

Překlad přidal Climlaiwen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vertigo

Reklama

Eden texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.