Playlisty Kecárna
Reklama

Lessons - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

How this gets so serious
I was just a little curious
Now I'm afraid this is dangerous
I drive hundred miles an hour
There's a first time for everything
This is a place that I've never been
I can feel the adrenaline
I drive hundred miles an hour
Jak se to stalo tak vážným
Byla jsem jen trochu zvědavá
Teď se obávám, že to je nebezpečné
Jela jsem sto mil za hodinu
Všechno je jednou poprvé
Tohle je místo, kde jsem nikdy nebyla
Cítím ten adrenalin
Jela jsem sto mil za hodinu
Is this the feeling they sing about?
Put on the brakes but can't slow it down
I don't know how this love should go
But if it's just like the radio
Je to ten pocit, o kterém se zpívá?
Šlápla jsem na brzdu, ale nemůžu zpomalit
Nevím, jak by tahle láska měla jít
Pokud ne, tak je to jako rádio
Then I'll be watching every breath you take
And if you want a pretty wicked game
'Cause all I've got to go off
Are lessons from a love song
Why don't you tell me our sweet little lies
So I can die here in your arms tonight
'Cause all I've got to go off
Are lessons from a love song
Pak budu sledovat každé tvé nadechnutí
a jestli chceš pěkně hnusnou hru
protože všechno, co musím opustit
jsou lekce z milostné písně
Proč mi neřekneš naše sladké malé lži
tak můžu zemřít dnes večer tady v tvé náruči
Protože všechno, co musím opustit
jsou lekce z milostné písně
Since we were lovesome
Lessons from a love song

Od té doby jsme byli milující
Lekce z milostné písně
This new air feels hard to breathe
Is this how it's supposed to be?
If sweet dreams are made of these
Then why can't I be sure if
Tento nový vítr se zdá být těžko dýchatelný
je to tak, jak to má být?
Jestli sladké sny jsou z těchto
proč pak si nemůžu být jistá když
This is the feeling they sing about
Put on the brakes but can't slow it down
I don't know how this love should go
But if it's just like the radio
Je to ten pocit, o kterém se zpívá?
Šlápla jsem na brzdu, ale nemůžu zpomalit
Nevím, jak by tahle láska měla jít
Pokud ne, tak je to jako rádio
Then I'll be watching every breath you take
And if you want a pretty wicked game
'Cause all I've got to go off
Are lessons from a love song
Why don't you tell me our sweet little lies
So I can die here in your arms tonight
'Cause all I've got to go off
Are lessons from a love song
Pak budu sledovat každé tvé nadechnutí
a jestli chceš pěkně hnusnou hru
protože všechno, co musím opustit
jsou lekce z milostné písně
Proč mi neřekneš naše sladké malé lži
tak můžu zemřít dnes večer tady v tvé náruči
Protože všechno, co musím opustit
jsou lekce z milostné písně
Baby, this time we'll write our own song
And maybe someday somebody learns from
Where this is heading, we'll never know
But if it's just like the radio
Bejby, teď napíšeme svou vlastní píseň
a možná jednoho dne se z ní někdo bude učit
Kdy k tomu dojde, nikdy nebudeme vědět
Pokud ne, tak je to jako rádio
Pak budu sledovat každé tvé nadechnutí
a jestli chceš pěkně hnusnou hru
protože všechno, co musím opustit
jsou lekce z milostné písně
Proč mi neřekneš naše sladké malé lži
tak můžu zemřít dnes večer tady v tvé náruči
Protože všechno, co musím opustit
jsou lekce z milostné písně
Then I'll be watching every breath you take
And if you want a pretty wicked game
'Cause all I've got to go off
Are lessons from a love song
Why don't you tell me our sweet little lies
So I can die here in your arms tonight
'Cause all I've got to go off
Are lessons from a love song
Od té doby jsme byli milující
Lekce z milostné písně
Since we were lovesome
Lessons from a love song

Text přidal palota

Video přidal palota

Překlad přidala Redberry33

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Inside a Dream (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.