Playlisty Kecárna
Reklama

No More ?'s - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Female:] We're sitting here with Eazy E
Believe that
[Female:] How are you doing ?
Allright
[Female:] So, Eazy, tell me, how was your life as a youngster ?
[Žena:] Jsme tady s Eazym E
Věř tomu
[Žena:] Jak to jde?
Pohoda
[Žena:] Tak, Eazy, řekni mi, jaké bylo tvé dospívání?
[Verse One: Eazy-E]
Ruthless, my style as a juvenile
Ran with a gang, slanged in the meanwhile
Bankin, I specialized in gankin
whites, Mexicans, brothers and others
Daily, it's all about comin up
Makin sure no punks are runnin up
([Eazy E:] Because I'm a gangster havin fun)
Strapped with a gat when I'm walkin through Compton
Terrible, I never listened to my mother
It went in one ear, and out the other
Ran my gang, sold undercover
Call a girl out a name, yo I ain't no lover
I'm a pimp, mack daddy, lookin for the dollar
At thirteen I bought a six-fo' Impala
Rollin, and runnin from the police
Brother don't you know you can't trust a thief
or thug, convict, hoodlum or criminal
Leave your car open, gank for your stereo
Hard and raw, no regard for the law
([Female:] Eazy E, were you ever caught slipping?)
Hell no! Just trippin off 8-ball
And girls ain't nothin but female dogs to me
Bitches! I'm sorry for that verse
It's in my nature, I gotta curse
out anybody gettin on my nerves
You get beat, ganked, broke and served
So... you know who I am
and if you don't like it, I really don't give a damn

Bezohledný, to byl můj mládenecký styl
Byl jsem v gangu, mezitím dealoval
Vydělával, specializoval se v okrádání
Bílých, Mexičanů, bratrů a ostatních
Denně to bylo o tom se ukázat
Ujistit se že žádní kreténi nechcou dělat problémy
(Protože jsem gangster který si to užívá)
U pasu mám pistoli když procházím Comptonem
Byl jsem hrozný, neposlouchal jsem matku
Šlo to jedním uchem dovnitř a druhým ven
Vedl jsem gang, dealoval v utajení
Urážel jsem holky, nejsem žádnej romantik
Jsem pasák snažící se vydělávat
Ve třinácti jsem si koupil Impalu z šedesátčtvrtého
Frajeřil a utíkal před policií
Bratře ty snad nevíš že nemůžeš věřit zloději
Ani gaunerovi, odsouzenému, chuligánovi, kriminálníkovi
Nezamkni auto, ukradnu ti rádio
Tvrdě a surově, nehledím na zákon
[Žena:] Eazy E, chytli tě někdy?
Kurva ne! Jen když jsem pil 8-ball*
A holky pro mě nejsou nic než feny
Děvky! Promiňte za tu sloku
Je to v mé krvi, musím nadávat
Na všechny co mi žerou nervy
Zbiju tě, okradu a dám lekci
Takže... už víte kdo jsem
A jestli se vám to nelíbí, mám to u prdele
[Female:] Hmm, I see, so you're rather violent?
Sometimes
[Female:] Ok, what would be the situation when you so-called "gank" somebody?
[Žena]: Hmm, dobře, takže jste tedy vcelku násilný?
Někdy
[Žena]: Dobrá, co se tedy dělo když jste se rozhodl někoho okrást?
[Verse Two: Eazy-E]
Wait... for some people to leave
I got another trick up my sleeve
Step with pep to the back of the house
Look then... all the lights are out
Grabbed the door and it's locked, so
easily made my way to the window
Lift it up slow, cause it takes timing
Looked around, and then I climbed in
Once inside, I start takin
Cause you know it's no time for shakin
Get what you gonna get, front and center
or get five years for breakin and enter
Move quickly, but no runnin
Shht, I think somebody's comin
Hear the front door key, and I flee
out the back door with a fist full of jewelry
Over the wall... don't fall
Wipe my sweat cause that was a close call
Gettin ganked by the E is a lesson
So... is there any more questions?
Čekám... než ti lidi odejdou
Mám další eso v rukávu
Nabuzený jdu zezadu k baráku
Podívejme... všechna světla zhasnuta
Chytím za kliku a je zamčeno, tak
Se jednoduše přesunu k oknu
Pomalu ho otvírám, chce to načasování
Podívám se kolem a vlezu dovnitř
Když jsem uvnitř začínám brát
Není čas propadnou panice
Ber co můžeš, soustřeď se
Nebo dostaň pět let za vloupání
Hýbej se rychle, ale neběhej
Pšššt, myslím, že někdo jde
Slyším klíč v zámku a zdrhám
Zadními dveřmi se šperky v hrsti
Přes zeď... nespadni
Otřu si pot z čela protože to bylo těsné
Být okraden Eazym je lekce
Takže... ještě nějaká otázka?
[Female:] Yes, as a matter of fact, there is...
Have you ever been involved in, like, a armed robbery or a hold-up?
You mean a 211?
[Female:] Yeah
[Žena:]Ano, vlastně by tady ještě jedna byla...
Provedl jste někdy nějakou, jak to říci, ozbrojenou loupež nebo přepadnutí?
[Eazy:] Myslíte 211?**
[Žena:] Přesně
[Verse Three: Eazy-E]
There's a store, but don't point
Walk inside, case the joint
One man behind the counter, another in the back
Go out to the car and load the gat
Grabbed the ski mask, here's the task
Go in broke, come out with cash
([Female:] Were you slick?)
Yeah, you gotta be cunnin
Told Ice Cube to leave the car runnin
Walked in, said: "This is a robbery"
Didn't need the money, it's just a hobby
Fill the bag, homeboy, don't lag
I want money, beer, and a pack of zig-zags
The man in the back had a camera
so he came out to test his stamina
against Eazy E, but he took one
Fell to the floor, so I ran
back to the bucket, then I said: "Punch it"
Took the gun, and then dumped it
I'm not like Robin Hood, cause I want more
Steal from the rich, hang with the poor
My pockets are fat, you see, it don't matter to me
I feel like nobody is badder than me
([Female:] Is all that true ?)
I don't lie
You see... I'm not mister nice guy
Je tu jeden obchod, nebudu jmenovat
Vejdu dovnitř, pořádně si to tam prohlédnu
Jeden chlap za kasou, druhý v kanclu
Jdu zpátky k autu a nabiju si pistoli
Vezmu si masku, můj úkol je jeden
Dovnitř chudý, ven bohatý
[Žena]: Šlo to snadno?
Jasně, nesmíte se bát
Řekl jsem Ice Cubovi ať nechá nastartováno
Vešel jsem tam a řekl "Tohle je loupež"
Nepotřeboval jsem ty prachy, prostě mě to baví
Naplň ten pytel kámo, dělej
Chci prachy, pivo a balící papíry na trávu
Ten chlap v kanclu sledoval kameru
Tak vyšel ven otestovat svou výdrž
Proti Eazymu, jasný že dostal
Skácel se k zemi, tak jsem utekl
Zpátky k autu a zařval "Šlápni na to"
Zbavil jsem se pistole
Nejsem jako Robin Hood, protože chci pořád více
Krást bohatým, kamarádit se s chudými
Mé kapsy jsou plné, ale to je mi jedno
Vím že nikdo není drsnější než já
[Žena:] Všechno tohle se fakt stalo?
Nelžu
Podívejte... nejsem zrovna pan hodný
[Female:] Oh, so you're not exactly a role model?
Not exactly
[Female:] And for your listeners, what does Eazy think of himself?
[Žena:] Takže nejde úplně příkladem?
Moc ne
[Žena:] A pro naše posluchače, co si o sobě Eazy vlastně myslí?
[Outro: Eazy-E]
Bad and bold, you can't get with this
Those that tried, you're on my hit list
Can't be caught, sought or fought
thought, and damn so what?
Down and dirty from the C-P-T
N-W-A and Eazy-E
One more, before we end this session
([Female:] What's your real name?)
No more questions!
Drsný a drzý, s tím se nemůžete rovnat
Ti kteří to zkusili jsou na mém seznamu
Nemůžu být chycený, hledaný nebo poražený
Co se mnou?
Tohle přichází z Comptonu
Od N-W-A a Eazyho
Ještě jednu, než to ukončíme
[Žena:] Jaké je tvé skutečné jméno?
Už žádné otázky!

Text přidal Diceman-Cube

Video přidal Diceman-Cube

Překlad přidal spesini

Překlad opravil spesini

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eazy Duz It

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.