Playlisty Kecárna
Reklama

Roll With It - text, překlad

playlist Playlist
I got my old guitar and some fishin poles
So baby fill that cooler full of something cold
Don't ask just pack and we'll hit the road runnin
honey what do you say
Má svou starou kytaru a pár rybářských prutů
Takže zlato naplň chlaďák něčím studeným
Na nic se neptej prostě se zabal a vyrazíme na cestu
Zlato, co na to říkáš
I got just enough money and just enough gas
So pick a place on the map we can get to fast
Where the white sandy beach meets water like glass
And if the tide carries us away
Mám dost peněz a dost benzínu
Tak vyber místo na mapě, kam můžeme rychle dojet
Kde se bílé písčité pláže potkávají s vodou jako sklo
A pokud nás odliv odnese pryč
Baby we'll roll with it
Won't think about it too much
Baby let's just go with it
And get out of this ordinary everyday rut
Baby přibližme se k tomu
Nebudeme o tom moc přemýšlet
Baby jdeme s ním
A vypadneme s téhle každodenní rutiny
And we get swept away by one of those perfect days
When the sun is sinking low at dusk
And wind up a little deeper in love
Baby lets roll with it
Nás smete jeden z těch dokonalých dnů
Když se slunce potápí blíž k západu
A jsme stále více zamilovaní
Baby přiblížili jsme se k tomu
We get so caught up in catching up
Trying to pay the rent trying to make a buck
That don't leave much time for time for us
And aint life too short for that
Zaberme se do chytání
Snažíc se zaplatit nájem, snažíc se vydělat prachy
Tím nám nezbude čas jen pro nás
A není na to život moc krátký?
So open up that bag of pig skins you bought
At the Exxon station the last time we stopped
And you kick back baby and dance in your socks
On the windshield to some radio rock
Tak otevři tašku z prasečí kůže, kterou jsi koupila
Na Exxon Station když jsme naposledy zastavili
A šla jsi ven zlato a tancovala jsi jen v ponožkách
Na čelním skle do rytmu rockové hudby
And we'll roll with it
Won't think about it too much
Baby let's just go with it
And get out of this ordinary everyday rut
Baby přibližme se k tomu
Nebudeme o tom moc přemýšlet
Baby jdeme s ním
A vypadneme s téhle každodenní rutiny
And we get swept away by one of those perfect days
When the sun is sinking low at dusk
And wind up a little deeper in love
Baby lets roll with it
Nás smete jeden z těch dokonalých dnů
Když se slunce potápí blíž k západu
A jsme stále více zamilovaní
Baby přiblížili jsme se k tomu
And it won't be no thing if it starts to rain
And we have to wait it out in the truck
We might wind up a little deeper in love
A nebude tu nic když začne pršet
A budeme to muset přečkat v autě
Jsme stále více zamilovaní

Text přidala Wicki

Videa přidala Wicki

Překlad přidala Andul-Kaa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Easton Corbin

Reklama

Easton Corbin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.