Playlisty Kecárna
Reklama

All About The Sea - Film Ro(c)k podvraťáků - text, překlad

playlist Playlist
No more
I can't be without you
With blue breeze
I am cold like stone
I can't breath
In the name of your love
Take me in
Just a blue without you
Už více
nemohu bez tebe být
S modrým vánkem
jsem chladný jako kámen
Nemohu dýchat
Ve jménu tvé lásky
Vezmi mě do
Jen modrá bez tebe
No more
Come away leave me out off the use
Have a too simple view to the blues
Run off like a little boy stealing dream
Just to check rosy cheeks
Už více
nejít pryč opustit mě venku mimo využití
Mít příliš jednoduchý pohled k bluesu
Utéct jako malý kluk který ukradl sen
Jen prověřit růžové tváře
All about the sea
When I'm falling come to be
Ball in the rainbow
I've got to say that. And be close to me
Look for trouble – Peel.
Just to sailing on the ocean – Feel
I'm calling your heart
Vše o moři
Když padám, přijít, abych byl
Balon v duze
Mám říct, že. A buď blízko mě
Hledat problém - loupat.
Jen se plavit na oceánu - cítit
Vyzývám tvé srdce
No more
Feel like a poor on the knees
Can not see a little wood for the trees
Swallow pills come to terms.
Bad woodoo
Just to roll over me
Už více
necítit se jako chudý na kolenou
Nemoct vidět malý les pro stromy
Spolknout prášky vyrovnat.
Špatné woodoo
Pouze valit se nade mnou
No more
Dicky calls on the floor in the night
And the rule of the love You and I
I'm Woolgathering At the Times
Just alone without you
Už více
Dicky nevolá na podlaze v noci
A pravidlo lásky Ty a já
Jsem snění s otevřenýma očima v časech
Pouze sám bez tebe
All about the sea
When I'm falling come to me
All about the sea
I've got to say, be close to me
Like a ball in the rainbow
I'm falling down, you never know.
You peel.
All about the sea
Just to sailing scary ocean to me
I'm calling your heart
Be close
Vše o moři
Když padám, přijít, abych byl
Vše o moři
Mám říct, buď blízko mě
jako balon v duze
Padám dolů, nikdy nevíš.
Ty loupeš.
Vše o moři
Jen se plavit na oceánu ke mně
Vyzývám tvé srdce.
Být blízko.

Text přidala gaston94

Text opravil MXP

Video přidala RenaKaulitz

Překlad přidala RenaKaulitz

Překlad opravil MXP

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Filmová tvorba

Reklama

Viktor Dyk texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.