Playlisty Akce
Reklama

Say It ft. Space Primates & GASHI - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[#1]
I was only hiding 'cause I wanna be found
Did you really love me if you hate me now?
Why does it always end like this?
You're blocking me out,
you're my solar eclipse
I'd carry the weight of the world if it meant I could see you again
Why does it always end like this?
[#1]
Schovával jsem se jen proto, abych byl nalezen
Opravdu mne miluješ, i když mne teď nenávidíš?
Proč to vždy skončí takhle?
Blokuješ mně,
jsi mé sluneční zatmění.
Klidně bych nesl tíhu světa jen proto, abych tě mohli znovu spatřit.
Proč to vždy skončí takhle?
[Ref.]
If I could say it to your heart, oh
Then you would understand what I know
If I could say it to your heart, oh
I promise that you'd never let go
[Ref.]
Kdybych to mohl říci tvému srdci, oh
Pak bys pochopila to co už vím
Kdybych to mohl říci tvému srdci, oh
Slibuji, že bys to nikdy nenechala být
You know I got these visions, they trap my feelings
They wake my demons and keep me alive
If I could say it to your heart, oh
I promise that you'd never let go
Víš, že mám tyto vize, uvěznili mé pocity
Probudily mé démony a drží mne při životě
Kdybych to mohl říci tvému srdci, oh
Slibuji, že bys to nikdy nenechala být
If I could say it to your heart Kdybych to mohl říci tvému srdci
[Breaking Beat] [Breaking Beat]
If I could say it to your heart Kdybych to mohl říci tvému srdci
[#2]
So many scars, so many stitches
So many wounds that I could never heal
Lost in the dark, looking at pictures
Somebody tell me it was ever real
I need the lights on
Hoping that you finally gonna come home,
Baby I'm broken now I'm only singing sad songs,
forever
[#2]
Tolika jizev, tolika stehů
Tolika ran, které jsem nikdy nemohl vyléčit
Ztracen v temnotě, dívám se na fotky
Někdo mi řekl, že to nikdy nebylo skutečné
Potřebuji rozsvícená světla
Věříc, že se konečně vrátíš domů,
Zlato, jsem zlomený a už jen zpívám smutné písně, navždy
[Ref.]
If I could say it to your heart, oh
Then you would understand what I know
If I could say it to your heart, oh
I promise that you'd never let go
[Ref.]
Kdybych to mohl říci tvému srdci, oh
Pak bys pochopila to co už vím
Kdybych to mohl říci tvému srdci, oh
Slibuji, že bys to nikdy nenechala být
You know I got these visions, they trap my feelings
They wake my demons and keep me alive
If I could say it to your heart, oh
I promise that you'd never let go
Víš, že mám tyto vize, uvěznili mé pocity
Probudily mé démony a drží mne při životě
Kdybych to mohl říci tvému srdci, oh
Slibuji, že bys to nikdy nenechala být
If I could say it to your heart Kdybych to mohl říci tvému srdci
[Breaking Beat] [Breaking Beat]
If I could say it to your heart Kdybych to mohl říci tvému srdci
If I could say it to your heart Kdybych to mohl říci tvému srdci
If I could say it to your heart Kdybych to mohl říci tvému srdci

Text přidal Elestr

Text opravil Elestr

Video přidal Elestr

Překlad přidal Elestr

Překlad opravil Elestr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleep

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.