Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
As I was a goin' over the far famed Kerry mountains
I met with captain Farrell and his money he was counting
I first produced my pistol and I then produced my rapier
Saying "Stand and deliver" for he were a bold deceiver
Jak jsem procházel skrze Kerry mountains
Potkal jsem kapitána Farrella s penězi, co
počítal
Nejdřív sem vytasil pistoli, a potom svůj
rapír
Říkajíc: "Stuj a dej mi je" protože byl drzý podvodník
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o
There's whiskey in the jar
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Pád pošuka tatínka, pád pošuka tatínka
Je tam sklenice s whiskou
I counted out his money and it made a pretty penny
I put it in me pocket and I took it home to Jenny
She sighed and she swore that she never would deceive me
But the devil take the women for they never can be easy
Spočetl jsem jeho peníze a hodilo to docela dost
Dal jsem je do kapsy a vzal domů Jenny
Povzdechla a přísahala že by mě nikdy
nepodvedla
Ale čert vem ženy, protože se jim nedá
věřit
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o
There's whiskey in the jar
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Pád pošuka tatínka, pád pošuka tatínka
Je tam sklenice s whiskou
I went up to my chamber, all for to take a slumber
I dreamt of gold and jewels and for sure 't was no wonder
But Jenny blew me charges and she filled them up with water
Then sent for captain Farrell to be ready for the slaughter
Vešel jsem do svého pokoje, abych si odpočinul
Snil jsem o zlatě a špercích a nepochyboval jsem
o tom
Ale Jenny mě podfoukla a nalila mi do pistole
vodu
Potom poslala pro kapitána Farrella ať je připraven
na masakr
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o
There's whiskey in the jar
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Pád pošuka tatínka, pád pošuka tatínka
Je tam sklenice s whiskou
And 't was early in the morning, just before I rose to travel
Up comes a band of footmen and likewise captain Farrell
I first produced me pistol for she stole away me rapier
I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken
Bylo brzo ráno, před tím než jsem se chystal
na cestu
Objevila se banda pěšáků a v čele kapitán
Farrell
Vytasil jsem svou pistoli, protože mi ukradla rapír
Ale nemohl jsem vystřelit vodu, takže jsem byl zajat
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o
There's whiskey in the jar
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Pád pošuka tatínka, pád pošuka tatínka
Je tam sklenice s whiskou
There's some take delight in the carriages a rolling
and others take delight in the hurling and the bowling
but I take delight in the juice of the barley
and courting pretty fair maids in the morning bright and early
V jezdícím kočáru je nějaké veselo
a ostatní mají srandu z mrštění a v kuželkách
ale já mám radost z ječmenného džusu
a z dvoření se pěkným služkám v brzkém
jitru
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o
There's whiskey in the jar
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Pád pošuka tatínka, pád pošuka tatínka
Je tam sklenice s whiskou
And if anyone can aid me 't is my brother in the army
If I can find his station in Cork or in Killarney
And if he'll go with me, we'll go rovin' through Killkenney
And I'm sure he'll treat me better than my own a-sporting Jenny
A jestli mi někdo může pomoct, je to bratr v armádě
Pokud najdu jeho stanici v Cork nebo v Killarney
A jestli půjde semnou, půjdeme drancovat skrz
Killkenney
A jsem si jist že se mnou bude zacházet lépe než má zrádná Jenny
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o
There's whiskey in the jar
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Pád pošuka tatínka, pád pošuka tatínka
Je tam sklenice s whiskou

Text přidala Capinka

Text opravila barnajka

Videa přidala barnajka

Překlad přidal mildanoch

Překlad opravila barnajka

Je zde něco špatně?
Reklama

Too Late to Stop Now: The Very Best of the Dubliners: DISC 2

Reklama

The Dubliners texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.