Playlisty Akce
Reklama
Jump and go!Skoč a jdi!
You go ahead, all is breaking into pieces.
Your destiny lunges out, letting your life perish.
Pain tearing your body and your marrow.
You're threatened to fall down this abyss.
Jdeš přímo, všechno se láme na kusy
Tvůj osud se vyčerpává, nechává tvůj život zhynout
Bolest trhá tvé tělo a dřeň
Hrozil ti pád do této propasti
Pull yourself together.
Your volition will close your wounds
Let's go and sever the ties.
Pull yourself together and fuck that!
Dej se dohromady
Tvá vůle zavře tvé rány
Pojďme a rozdělme ta pouta
Dej se dohromady a ser na to!
Your path leads trough ups and downs until your end.
Verifying your readiness to bear.
Come on, connect these broken pieces.
Fuck that and jump over the abyss.
Tvá cesta vede skrz vrcholy a pády, až do tvé smrti
Ověřujíc tvou připravenost nést
Pojď, spoj tyhle rozbité kusy
Ser na to a skoč přes propast
Pull yourself together.
Your volition will close your wounds
Let's go and sever the ties.
Pull yourself together and fuck that!
Dej se dohromady
Tvá vůle zavře tvé rány
Pojďme a rozdělme ta pouta
Dej se dohromady a ser na to!
The icy rain beats down on you,
flushing out your last hope.
You fall and you're threatened
to drown in the eternal mud.
Ledový déšť na tebe padá
Vyčerpává tvou poslední naději
Padáš a hrozilo ti
Utopení se ve věčném blátě
Don't give up your life!
Come off it and stand up and fight! Come on!
Nevzdávej svůj život!
Vyjdi z toho a postav se a bojuj! Pojď!
Pull yourself together.
Your volition will close your wounds
Let's go and sever the ties.
Pull yourself together and fuck that!
Dej se dohromady
Tvá vůle zavře tvé rány
Pojďme a rozdělme ta pouta
Dej se dohromady a ser na to!
Come on! Jump and go! And go! And go! Pojď! Skoč a jdi! A jdi! A jdi!

Text přidal Ozzaklexa

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Craving for Redemption

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.