Kecárna Playlisty
Reklama

The Heart After Dark - text, překlad

playlist Playlist
He is the lonely lord of demise
And knows what he wants
He is the one you shun for a cause
He feels no remorse
Preying on everything that he sees
He'll tear apart this tribe
Now as his eyes are fixed on the lonely
Maiden of this isle
On je osamělý pán smrti
A ví, co chce
On je ten, komu se důvodně vyhýbáš
Necítí žádnou lítost
Kořistí na všem, co vidí
Roztrhá tento rod na kusy
Teď, když jsou jeho oči upřeny na osamělou
dívku jeho ostrova
David: "I don't want to witness one more end
I see in her and angel, a heavenly friend
And that youth there? I was once like him
I see in his eyes the fear of a soldier's whim"
David: "Nechci být svědkem žádného dalšího konce
Vidím v ní anděla, nebeského přítele
A ten mladík tam? Kdysi jsem byl jako on
Vidím v jeho očích strach z vojákova rozmaru"
Anela: "she has my lonely heart
She's bright like the morning star
She makes my soul lighter than air"
Anela: "ona má mé osamělé srdce
Je jasná jako ranní hvězda
Činí mou duši lehčí než vzduch"
Oh, the pain and the greed
The loss you won't believe
The island is the heart of you and me
Oh, ta bolest a chamtivost
Prohra, které nebudeš věřit
Ten ostrov je mé a tvé srdce
The world will be ablaze
And we're trapped in its maze
What is the point to live and die
If we knew we're living a lie?
Svět bude v plamenech
A my jsme lapeni v jeho bludišti
Jaký je důvod žití a umírání
Když víme, že žijeme lež?
David: "I see her moving
Round the pyre gracefully
Like an ancient goddess beckoning me...
I'd trade my life and my soul
I'd give her all that I know
She makes my heart shimmer and glow"
David: "Vidím ji pohybovat se
půvabně kolem pohřební hranice
Jako starověká bohyně kynoucí mi
Vyměnil bych svůj život a svou duši
Dal bych jí vše, co znám
Díky ní se mé srdce třpytí a září
John: "And oh yes, I see something...
I'll take this heart
In a flash of a shooting star
There is no love greater than mine"
John: "A oh ano, něco vidím...
Vezmu si toto srdce
V záblesku padající hvězdy
Není žádná láska větší než má"

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidala Moonscream

Je zde něco špatně?
Reklama

World Changed Forever

Reklama

DreamTale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.