Kecárna Playlisty
Reklama

Island Of My Heart - text, překlad

playlist Playlist
Take a break to hear my story
It's a tale that'll live forever
With a chance to learn something as well
'cross the seas, beyond the ocean
Lies a land never heard before
Where a war was fought for no real cause
Dej si pauzu a vyslechni si mé vyprávění
Je to příběh, který bude žít věčně
S šancí něco se naučit
'přes moře za oceán
Lži, které země nikdy předtím neslyšela
Kde byla bojována válka bez opravdového důvodu
In a little while two worlds collide
One single isle, two ways of life
It's been this way throughout the times
Na malou chvíli se dva světy srazí
Jeden samotný ostrov, 2 způsoby života
Takhle to bylo vždycky
See the sun shine on the island of my heart
As we begin to see signs
Of the dreamtime bending in the cruel wind
And break for the first time
Podívej se na sluneční záři na ostrově mého srdce
Jako když jsme začali vídat znamení
O časech snění zkřivených krutým větrem
A poprvé zlomených
World is changing...
Oh, it's changing...
Svět se mění...
Oh, mění se...
Feel loss of a mourning father
And the pangs of a guilty conscience
See the dreamer that we all once were
And the wrath of the violent stranger
Ignorant to the path of love
Pociť ztrátu truchlícího otce
A bolest špatného svědomí
Podívej se na snílka, jímž jsme jednou všichni byli
A zlost násilného cizince
Neznalého cestu lásky
See the death where the dreamer is you
Universe alive, two worlds collide
No sceptered isle, but an age-old tribe
So it will be for all dreamtime
Pohleď na smrt, kde snílkem jsi ty
Vesmír žije, 2 slova kolidují
Žádný vládnoucí ostrov, ale prastarý kmen
Pro všechny to bude čas snění
See the sun shine on the island of my heart
As we begin to see signs
Of the dreamtime bending in the cruel wind
And break for the first time
Podívej se na sluneční záři na ostrově mého srdce
Jako když jsme začali vídat znamení
O časech snění zkřivených krutým větrem
A poprvé zlomených
World is changing...
Oh, it's changing...
Svět se mění...
Oh, mění se...
There's a promise within each human heart
Sealed in, planted, at the start of your life
Success is measured only in the way
This promise is outweighed
By the circumstances you face
Or in the way you can weave your promise
Into the fabric of dreamtime
So that it becomes one
Eternal, ever-lasting, unchanging
A world in itself
Je tu slib v každém lidském srdci
Uzavřený uvnitř, zasazený na začátku života
Úspěch je změřený pouze v případě, že
Tento slib je převážen
Okolnostmi, kterým čelíš
Nebo v případě, kdy můžeš vetkat svůj slib
Do látky snění
Takže se to stane
Věčným, trvalým, neměnícím se
Světem samotným
See the sun shine on the island of my heart
As we begin to see signs
Of the dreamtime bending in the cruel wind
And break for the first time
Podívej se na sluneční záři na ostrově mého srdce
Jako když jsme začali vídat znamení
O časech snění zkřivených krutým větrem
A poprvé zlomených
World is changing...
Oh, it's changing...
Svět se mění...
Oh, mění se...
World is changing...
Oh, it's changing...
Svět se mění...
Oh, mění se...

Text přidala jobile

Video přidala jobile

Překlad přidala jobile

Je zde něco špatně?
Reklama

World Changed Forever

Reklama

DreamTale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.