Kecárna Playlisty
Reklama

Fallen Star - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Gazing (at) the sky
On a clear winter's night
Moonlight lighting the path for me
High in the sky
A star seems to fly
A falling star, it will be my guide
Upřeně se dívám do nebe
za jasné zimní noci
Měsíční světlo osvětluje mou pouť
Vysoko na nebi
hvězdy vypadají, že létají
Mým vůdce bude ta padající
Maiden is dancing
Enchanting the man
But in the end, who's in command?
With his sword of might
And his love by his side
He is ready to face the world
Děvče tančí
okouzluje muže
Ale kdo nakonec rozhodne?
Se svým mocným mečem
a láskou po boku
je připraven čelit světu
[Pre-Chorus]
Follow the star
It will lead you so far
Follow the light
Lighting the night

Následuj hvězdu
Povede tě daleko
Následuj světlo,
co osvětluje noc
[Chorus]
Star is falling down
When it reaches the ground
I'll be there to take my toll
With my star-wrought sword
I shall honour my Lord
- But remember where it came from
/Refrén/
Padá hvězda
Až dosáhne země,
budu tam, abych přijal svou ztrátu
Se svým mečem tepaným hvězdami
budu muset uctít svého pána
- ale budu si pamatovat, odkud přišel
[Speak]
But there, where the star fell
A beautiful maiden was dancing and singing
Stories tell that she descended from the Heavens
With the star...
/mluveno/
Ale tam, kde ta hvězda spadla
tančila a zpívala krásná dívka
Příběhy říkají, že sestoupila z nebe
s hvězdou....
But then came that time
The time of (a) great fight
Cries of war rang throughout the whole land
War tears apart
It will sunder the heart
But in the end, love will prevail
Ale pak ten čas přišel
Čas velkého boje
Nářek války byl slyšet celou zemí
Válka působí rozkol
Roztrhá srdce
Ale na konci převládne láska
[Pre-Chorus 2]
Answer the call
But it will take its toll
Follow the light
Shining so bright
Odpověz na volání
ale to si vybere svou daň
Následuj světlo,
které tak jasně září

Text přidala Hamba3

Video přidal atblatex

Překlad přidala RyxiraAmyGin

Je zde něco špatně?
Reklama

Beyond Reality

Reklama

DreamTale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.