Kecárna Playlisty
Reklama

Dreamtime - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Kaeo: "Hark now and heed to what I have told
It seems that the end came a long time ago
A new kind of time will forever join us
Into one with the earth and the sun...
All you deaf and blind, join my Dreamtime
Come and hear, come and stay, come and feel...
Kaeo: "Nyní naslouchejte a dbejte toho co jsem řekl
Vypadá to, že konec přišel před dlouhou dobou
Nový druh času nás navždy spojí
V jedno se zemí a sluncem
Vy všichni hluší a slepí, přidejte se k mému Času snění
Přijďte a slyšte, přijďte a zůstaňte, přijďte a pociťte
The rain kills the trees while the "drifters" fill the seas
A new kind of man brings a strange kind of peace:
Closed ears and eyes with his closed soul inside
Consumed by the entropy he made in his life
All you deaf and blind, join my Dreamtime
Come and hear, come and stay, come and feel...
Déšť zabíjí stromy zatímco bárky plní moře
Nový druh člověka přináší podivný typ míru
Zavřené uši a oči s jeho zavřenou duší uvnitř
Spotřebovaný entropií, kterou ve svém životě vytvořil
Vy všichni hluší a slepí, přidejte se k mému Času snění
Přijďte a slyšte, přijďte a zůstaňte, přijďte a pociťte
Dreamtime - you can see the veil of lies:
This is all that will ever be...
Dreamtime - you're searching the meaning of life
But the fabric is woven in one with your time
Čas snění – vidíš závoje lží
To je vše, co kdy bude...
Čas snění – hledáš smysl života
Ale látka je tkána v jedno s tvým časem
Soon you can feel everything that will be
You planted the end you could not comprehend
A new time will burn us and turn us into dust
Into one with the earth and the stars
All you deaf and blind, join my Dreamtime
Stay forever and reach the speed of light...
Brzy ucítíš všechno, co bude bude
Zasadil jsi konec který jsi nemohl pochopit
Nový čas nás bude pálit a změní nás v prach
V jedno se zemí a s hvězdami
Vy všichni hluší a slepí, přidejte se k mému Času snění
Zůstaňte navždy a dosáhněte rychlosti světla...
Time without time that has been and will be
Leave all your fear and doubt - eternally
No human pain is left to remain
No consciousness, all preordained...
Life was a sham, just a pearl in devil's hand
A shadow in the promise of a man"
Čas bez času který byl a bude
Nech všechny své strachy a pochybuj - věčně
Žádná lidská bolest neponechána k přetrvání
Žádné vědomí, vše předurčené...
Život byl klam, jen perla v ďáblově dlani
Stín ve slibu člověka"

Text přidal paja65

Text opravila Moonscream

Video přidal paja65

Překlad přidala Moonscream

Je zde něco špatně?
Reklama

World Changed Forever

Reklama

DreamTale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.