Kecárna Playlisty
Reklama

Back to the Stars - text, překlad

playlist Playlist
David: "I can feel the ocean waves
As I follow the rain
And I know that the starlight is the same...
Could you walk with me today?
Could you ease my pain?
As I'm pretending that I wasn’t there that day...
David: "Cítim vlny oceánu
Ako nasledujem dážď
A viem, že svetlo hviezd je rovnaké...
Mohli by ste dnes kráčať so mnou?
Mohli by ste zmierniť moju bolesť?
Ako keď predstieram, že som tam nebol v ten deň...
It all came down on us we killed and were slain
There's no more hope for us
We've broken the chain
Zosypalo sa to na nás, zabíjali sme a boli sme zabití
Neexistuje žiadna nádej pre nás
Máme rozbitú reťaz
Now we're coming apart back to the stars
Turning into dust of the stars back to the start
Teraz sa rozpadáme, späť ku hviezdam
Meníme sa v prach hviezd, späť ku hviezdam
I am watching through my sadness
Still I cannot believe that madness
When our leaders lied
Leaving the world out to die
Could it be that the greed is too much?
Could it be that they couldn't choose?
I cannot believe there was nothing to do
Pozerám sa cez svoj smútok
Stále nemôžem uveriť tomu šialenstvu
Keď naši vodcovia klamali
Opustiť svet na smrť
Je možné, že chamtivosti bolo príliš veľa?
Je možné, že si nemohli vybrať?
Nemôžem uveriť, že sa nedalo nič urobiť
There is no one left to tell - how we let them down
Only questions with answers never found
Now you see why I'm so numb in my hollow shell
The things I know create my shallow hell
Neostal nikto, kto by povedal - ako sme ich v tom nechali
Len otázky s nikdy nenájdenými odpoveďami
Teraz vidíš, prečo som tak necitlivý vo svojom prázdnom obale
Veci, ktoré poznám, vytvorili moje plytké peklo
I was just one of them I killed and prevailed
There's no more hope for me I've nowhere to flee"
Bol som len jeden z nich, zabil som a zvíťazil
Neexistuje žiadna nádej pre mňa, nemám kam utiecť"

Text přidal paja65

Text opravil Efai

Video přidal paja65

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama

World Changed Forever

Reklama

DreamTale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.