Playlisty Kecárna
Reklama

It's Worth A Try (Japanese Bonus) - text, překlad

playlist Playlist
Is this all I am leaving behind?
Every enemy and every friend.
Every loved and hated person.
I know what's right for me. I know this is the right thing.
Je tohle všechno, co za sebou nechávám?
Každého nepřítele a každého přítele.
Každou milovanou a nenáviděnou osobu.
Já vím, co je pro mne správné. Vím, že tohle je ta správná věc.
You won’t change my mind.
I’ve been scared of my choice but couldn’t find
another way to satisfy my thirst for redemption.
Nerozmluvíš mi to.
Bojím se mého rozhodnutí, ale nemohl jsem najít jinou cestu k ukojení mé touhy po vykoupení
And I'm afraid more than ever but it's time for me to go.
I can’t handle this anymore.
A bojím se víc než kdy jindy, ale už nastal čas jít.
Už to déle nezvládám.
Goodbye homeland, I will carry your memory in my heart.
Goodbye homeland. This is my farewell 'cause I'm not coming back.
Sbohem domove, budu si tě pamatovat ve svém srdci.
Sbohem domove. Tohle je mé rozloučení, protože už se zpět nevrátím.
(I’m like a bird who leaves its nest and learns to fly) (Jsem jako pták, který opouští hnízdo a učí se létat.)
I will not forget you all and I’ll not erase my memories.
I will not forget my roots.
Nezapomenu na tebe (Vás) a nevymažu své vzpomínky.
Nezapomenu své kořeny.
But I thought for a long time and trust me when I say I won’t forget your eyes.
And I thought for a long time and trust me when I say I will not miss you.
Ale dlouho jsem přemýšlel a věř mi, když říkám, že nezapomenu tvé oči.
A dlouho jsem přemýšlel a věř mi, když říkám, že mi nebudeš (nebudete) chybět.
Goodbye homeland, I will carry your memory in my heart.
Goodbye homeland. This is my farewell 'cause I'm not coming back.
Sbohem domove, budu si tě pamatovat ve svém srdci.
Sbohem domove. Tohle je mé rozloučení, protože už se zpět nevrátím.
My path is traced and this means that I'll leave you soon
Goodbye homeland. Oh it won't stop.
Even your cold rain won't stop my intentions
to leave these hills and just keep 'em in my memories.
Moje cesta je načrtnuta a to znamená, že tě (Vás) brzy opustím.
Sbohem domove. Ó, nezastaví se to.
Dokonce ani tvůj chladný déšť nezastaví mé úmysly opustit tyto kopce a nechat je jen ve svých vzpomínkách.
There are no more wounds but just scars.
I'm stronger than before and none can stop me now.
Neexistují žádné další rány, jen jizvy.
Jsem silnější než dříve a nic mě teď nedokáže zastavit.
It won’t be easy to understand but please go back to bed and don’t think of me. Nebude to jednoduché pochopit, ale prosím, vrať se do postele a nemysli na mě.
Even your cold rain won't stop my intentions... Dokonce ani tvůj chladný déšť nezastaví mé úmysly...

Text přidala KatherineDs

Video přidala KatherineDs

Překlad přidala KatherineDs

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

What Silence Hides

Reklama

Dreamshade texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.