Playlisty Kecárna
Reklama

Dreamers Don't Sleep - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Many doors stand before me
but it’s hard to choose the right one
Spousta dveří stojí přede mnou,
ale je těžké vybrat si ty pravé
I am the only one who can write this page
(Never stop to believe)
Try and fail is not a shame,
be ready to get up and start again!
Já jsem jediný, kdo může psát tuto stranu
(Nikdy nepřestávám věřit)
Zkusit a selhat není hanba
buď připraven vstát a začít znovu!
Life gets cruel sometimes but I can still fight with a smile Život je někdy krutý, ale vždy jsem schopný bojovat s úsměvem
Dreaming makes me feel alive
Falling in my thoughts I’ll be revived
That’s the way I will lead my life
Join me and leave your past behind
Snění mi dává pocit, že jsem naživu
Řítím se do svých myšlenek, budu oživen
Tohle je směr, jakým povedu svůj život
Přidej se ke mě a nech svou minulost za zády
No time to weep ‘cause there will be other falls
(Your only enemy could be you)
Dreamers don’t sleep, we never stop
My future’s there for me to choose
Není čas na pláč, protože tady budou další pády
(Tvůj jediný nepřítel můžeš být ty)
Snílci nikdy nespí, nikdy nepřestaneme
Teď si můžu vybrat svou budoucnost
Life gets cruel sometimes but I can still fight with a smile Život je někdy krutý, ale vždy jsem schopný bojovat s úsměvem
With my defects I stand
My dreams , my faith, complete me;
I couldn’t do this on my own,
without them
Se svými vadami tu stojím
Mé sny, má víra, dělá mě tím, kým jsem;
Nemohl bych to dělat sám,
bez nich
Dreaming makes me feel alive
Falling in my thoughts I’ll be revived
That’s the way I will lead my life
Join me and leave your past behind
Snění mi dává pocit, že jsem naživu
Řítím se do svých myšlenek, budu oživen
Tohle je směr, jakým povedu svůj život
Přidej se ke mě a nech svou minulost za zády
With my defects I stand
My dreams complete me;
I couldn’t do this on my own,
without them
Se svými vadami tu stojím
Mé sny, má víra, dělá mě tím, kým jsem;
Nemohl bych to dělat sám,
bez nich

Text přidala klara841

Video přidala KatherineDs

Překlad přidala KatherineDs

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vibrant

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.