Kecárna Playlisty
playlist Playlist karaoke Karaoke
Let it out, let it out
Feel the empty space
So insecure, find the words and let it out
Staring down, staring down
Nothing comes to mind
Find the place, turn the water into wine
Nech to jít, nech to jít
A pociť tu prázdnotu
Tak nejistý, najdi slova a nech to jít
Zírající dolů, zírající dolů
Nic nepřichází na mysl
Najdi místo, změň vodu ve víno
But I feel I'm getting nowhere
And I'll never see the end
Však pocit mám, jako bych jen stál
A nikdy nespatřím konec
So I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Turn it on, turn it on
Let the feelings flow
Close your eyes and see the ones you used to know
Open up, open up
Don't struggle to relate
Lure it out, help the memory escape
Spusť to, spusť to
Nech pocity téct
Zavři oči a spatři ty, jež jsi znával
Otevři se, otevři se
Nebojuj
Vylákej, pomoz vzpomínce utéci
Still this barrenness consumes me
And I feel like giving up
Stále mě ta prázdnota sžírá
A cítím, že se vzdávám
So I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
I wither and give myself away
Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Chřadnu a odhaluji se
Like reflections on the page
The worlds which you create
Jako odrazy stránky
Svět, jež jste stvořili
I drown in hesitation, my words come crashing down
And all my best creations, burn into the ground
The thought of starting over, leaves me paralyzed
Tear it out again, another one that got away
Topím se ve váhání, má slova se lámou
Všechna má stvoření, spálena na zemi
Myšlenka se znovu tvoří, zanechává mě paralyzovaného
Znovu ji vytrhni, další, jež odešla
Wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
I wither and give myself away
Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Chřadnu a odhaluji se
Like reflections on the page
The worlds which you create
Jako odrazy stránky
Svět, jež jste stvořili
I drown in hesitation, my words come crashing down
And all my best creations, burn into the ground
The thought of starting over, leaves me paralyzed
Tear it out again, another one that got away
Topím se ve váhání, má slova se lámou
Všechna má stvoření, spálena na zemi
Myšlenka se znovu tvoří, zanechává mě paralyzovaného
Znovu ji vytrhni, další, jež odešla
I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
[Guitar solo by John Petrucci] [Guitar solo by John Petrucci]
I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
I wither and give myself away
Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Chřadnu a odhaluji se
Like reflections on the page
The worlds which you create
Jako odrazy stránky
Svět, jež jste stvořili
The worlds which you create Svět, jež jste stvořili
Let it out, let it out. Nech to jít, nech to jít.

Text přidala MissH

Videa přidali MusicFan99, Brisingher

Překlad přidala MissH


Black Clouds & Silver Linings

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.