Playlisty Akce
Reklama

When Your Time Has Come - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

...eyes...oči
When your time has come
And you're looking toward the light
All that really matters
Is what you leave behind
Keď náš čas nadišiel
A keď hľadíš ku svetlu
Všetko, čo je naozaj dôležité
Je to, čo za sebou zanecháš
So let your heart be free
Keep your spirit burning bright
Set down the stones you carry
Take the weight off your mind
When you're facing the path that divides
Know that I will be there by your side
Find your strength in the sound of my voice
And you'll know which choice is right
Tak nech je vaše srdce voľné
Nechajte vášho ducha horieť jasno
Zložte dole kamene, ktoré nosíte
Zložte váhu našej mysle
Keď stojíte na ceste, ktorá sa rozdeľuje
Viem, že tam bude po vašom boku
Nájdete svoju silu vo zvuku môjho hlasu
A budete vedieť, ktorá voľba je správna
In this fleeting life
We can sometimes lose our way
But night is always darkest just before the new day
V tomto letmom živote
Môžeme niekedy stratiť svoju cestu
Ale noc je vždy najtemnejšia tesne pred začiatkom nového dňa
When you're facing the path that divides
Know that I will be there by your side
Find your strength in the sound of my voice
And you'll know which choice is right
Keď stojíte na ceste, ktorá sa rozdeľuje
Viem, že tam bude po vašom boku
Nájdete svoju silu vo zvuku môjho hlasu
A budete vedieť, ktorá voľba je správna
This very moment
Was always meant to be
I never noticed
But all at once I see
Jedná sa o veľký moment
Ktorý mal vždy byť
Nikdy som si nevšimol
Ale zrazu vidím
On the worst of days when I felt most alone
With no one to share the secret that I hide
I grew numb to all the emptiness inside
But now I've found my home
V najhorší deň, keď som sa cítil úplne sám
S nikým s ktorým by som zdieľal tajomstvá ktoré som skrýval
Vyrástol som otupený všetkou prázdnotou vo vnútri
Ale teraz som našiel svoj domov

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidal Sala_Alejkum

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Astonishing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.