Kecárna Playlisty

Voices - text, překlad

playlist Playlist
'Love, just don't stare'
He used to say to me
every Sunday morning
The spider in the window
The angel in the pool
The old man takes the poison
Now the widow makes the rules
"Miluj a nezírej",
Zvykl si říkat mi
Každé nedělní ráno
Pavouk na okně
Anděl v bazénu
Stařec si bere jed
Vdova již nyní stanoví pravidla
'So speak, I'm right here'
She used to say to me
not a word, not a word
Judas on the ceiling
the Devil in my bed
I guess Easter's never coming
So I'll just wait inside my head
"Tak řekni, že jsem zde správně"
Zvykla si neříkat mi
ani slovo, ani slovo
Jidáš na stropě
Ďábel v mé posleli
Věřím, že Velikonoce nikdy nepřijdou
Takže je budu čekat uvnitř mé hlavy
Like a scream but sort of silent
living off my nightmares
Něco jako křik, ale nějaký tichý
Přiživuje se na mých nočních můrách
Voices repeating me
'Feeling threatened?
We reflect your hopes and fears.'
Voices discussing me
'Others steal your thoughts
they're not confined
within your mind.'
Hlasy mi opakují
"Cítíš se ohrožen?
Uvědomujeme si tvé naděje a obavy".
Hlasy se mnou diskutují
"Někteří kradou tvé myšlenky
Oni nejsou uzavření
Ke tvým myšlenkám".
Thought disorder
Dream control
Now they read my mind on the radio
But where was the Garden of Eden?
Nepokojné myšlení
Kontrola snů
Teď si čtou mé myšlenky pomocí rádia
Ale kde byla Rajská zahrada?
I feel elated
I feel depressed
Sex is death, Death is sex
Says it right here on my Crucifix
Cítím se radostně
Cítím se deprimovaně
Sex je smrt, smrt je sex
Vyslov tu pravdu před svým Křížem
Like a scream but sort of silent
living off my nightmares
Něco jako křik, ale nějaký tichý
Přiživuje se na mých nočních můrách
Voices protecting me
'Good behavior
brings the Savior
to his knees.'
Voices rejecting me
'Others steal your thoughts
they're not confined
to your own mind.'
Hlasy mne ochraňují
"Boží chování
přivádí Spasitele
na kolena."
Hlasy mne zavrhují
"Někteří kradou tvé myšlenky
ony nejsou zamknuty
ve tvé vlastní mysli".
"I don't wanna be here, 'cause of my [Dialogue by rap artist Prix-mo ]
suffering, 'cause of my illness. [reading from the book "Cultural ]
Only love is worth having, only [Revolution". ]
love is what matters, loving every
people on equal terms. "
"You've got to know who you're
dealin' with because, like a stranger,
a-heh, just might come in through
here with a gun... and then, what
would you do? (Heh.)"
"Everything is immaterial..."
"'n' you know that reality is immaterial."
"This is not reality..."
"Nepřeji si být tady,
S ohledem na mé trápení a moji nemoc.
Pouze láska má svoji cenu, pouze
láska se počítá, miluji
všechny lidi úplně stejně."
"Měl by jsi vědět, s kým se stýkáš,
protože třeba někdo jako cizinec, a-he,
mohl by vejít tady dovnitř
s pistolí, a pak ...
co bys udělal?"
"Všechno je nehmotné..."
"Však víš, že skutečnost je nehmotná".
"Tohle není skutečnost..."
I'm kneeling on the floor
staring at the wall
like the spider in the window
I wish that I could speak
Is there fantasy in refuge?
God in politicians?
Should I turn on my religion?
These demons in my head tell me to
[Dialog z knížky "Kulturní revoluce"
čtené raperem Prix-mo.]
I'm lying here in bed
Swear my skin is inside out
Just another Sunday morning
Zatímco klečím na podlaze
Dívám se upřeně na zeď
Jako pavouk na okně
Přeji si, abych uměl mluvit
Je fantazie spásou?
Bůh v politicích
Měl bych změnit svoje vyznání?
To mi radí démoni v mé hlavě.
Seen my diary on the newsstand
Seems we've lost the truth to quicksand
It's a shame no one is praying
'Cause these voices in my head
keep saying...
Ležím si tu na lůžku
Proklínám, že moje kůže je převrácená naruby
Pouze další Nedělní ráno
'Love, just don't stare.'
'Reveal the Word when you're
supposed to'
Withdrawn and introverted
Infectiously perverted
'Being laughed at and confused
keeps us pleasantly amused
enough to stay.'
Viděl jsem svůj diář v novinovém kiosku
Zdá se, že jsem ztratil pravdu v pohyblivých píscích
Je to hanba, nikdo se nemodlí
"Protože hlasy v mé hlavě
neustále hovoří..."
Maybe I'm just Cassandra fleeting
Twentieth century Icon bleeding
Willing to risk Salvation
to escape from isolation
"Miluj a nezírej",
Prozraď světu,
kdy to snad provedeš
Uzavřen do sebe a introvertní
Nakažlivě perverzní
"Zesměšňování a pomatení
Udržuje nás příjemně rozveselené
Dost na to, abychom zůstali."
I'm witness to redemption
heard you speak but never listened
Can you rid me of my secrets?
Deliver us from Darkness?
Možná jsem pomíjivý stejně jako Cassandra
Ikona dvacátého století krvácí
Ochoten riskovat Spasení
Abych unikl ze samoty
Voices repeating me
'Feeling threatened?
We reflect your hopes and fears.'
Voices discussing me
Don't expect your own Messiah
This neverworld which you desire
is only in your mind.
Jsem svědkem vykoupení
Slyším, když hovoříš, ale nikdy neposlouchám
Mohl bys mne zbavit mých tajemství?
Vyvézt nás z Temnoty?

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala iwuska_bb


Awake

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.