Kecárna Playlisty

The Spirit Carries On - text, překlad

playlist Playlist
Where did we come from?
Why are we here?
Where do we go when we die?
What lies beyond
And what lay before?
Is anything certain in life?
Odkud pocházíme?
Proč jsme tady?
Kam půjdeme po smrti?
Co všechno bylo?
A co leží před námi?
Je něco v životě jisté?
They say, "Life is too short,"
"The here and the now"
And "You're only given one shot"
But could there be more,
Have I lived before,
Or could this be all that we've got?
Říkají: "Život je příliš krátký,"
"Tady a teď"
A "Máš jen jeden pokus"
Ale může být něco víc,
Žil jsem předtím,
Nebo mohlo být tohle vše co máme?
If I die tomorrow
I'd be all right
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on
Když zítra zemřu
Budu v pořádku
Protože věřím
Že po tom co odejdem
Duše pokračuje dál
I used to be frightened of dying
I used to think death was the end
But that was before
I'm not scared anymore
I know that my soul will transcend
Býval jsem vyděšený z umírání
Myslel jsem si, že smrt je konec
Ale to bylo předtím
Teď už se nebojím
Vím, že má duše bude přesahovat
I may never find all the answers
I may never understand why
I may never prove
What I know to be true
But I know that I still have to try
Možná nikdy nenajdu všechny odpovědi
Možná nikdy nepochopím proč
Možná nikdy nedokážu
To, o čem vím, že je to pravda
Ale vím, že to stále musím zkoušet
If I die tomorrow
I'd be allright
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on
Když zítra zemřu
Budu v pořádku
Protože věřím
Že po tom co odejdem
Duše pokračuje dál
[Victoria:]
"Move on, be brave
Don't weep at my grave
Because I am no longer here
But please never let
Your memory of me disappear"
[Victoria:]
"Jdi dál, buď odvážný
Neplač na mém hrobě
Protože já už tady nejsem
Ale prosím nikdy nedopusť, aby
Tvá vzpomínka na mě zmizela"
[Nicholas:]
Safe in the light that surrounds me
Free of the fear and the pain
My questioning mind
Has helped me to find
The meaning in my life again
Victoria's real
I finally feel
At peace with the girl in my dreams
And now that I'm here
It's perfectly clear
I found out what all of this means
[Nicholas:]
V bezpečí světla, které mě obklopuje
Osvobozený od strachu a bolesti
Má vyptávající se mysl
Mi pomohla najít
Smysl mého života
Viktorie je opravdová
Konečně cítím
Usmíření s holkou z mých snů
A teď když jsem tady
Je naprosto zřejmé
Zjistil jsem, co tohle všechno znamená
If I die tomorrow
I'd be allright
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on
Když zítra zemřu
Budu v pořádku
Protože věřím
Že po tom co odejdem
Duše pokračuje dál

Text přidala MissH

Video přidal post-core

Překlad přidala dddenza

Překlad opravila mksysb


Scenes from a Memory

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.