Kecárna Playlisty

The Mirror - text, překlad

playlist Playlist
Temptation-
Why won't you leave me alone?
Lurking Every Corner, everywhere I go
Pokušení -
Proč mne nenecháš na pokoj?i
Číhají v každém rohu, kudy procházím
Self Control-
Don't turn your back on me now
When I need you the most
Sebekontrola -
Neobracej se ke mně teď zády
Když tě potřebuji ze všeho nejvíce
Constant pressure tests my will
My will or my won't
My Self Control escapes from me still...
Stálá tíseň testuje moji vůli
Moje vůle nebo moje nechuť
Má sebekontrola mě stále opouští...

Hypocrite-
How could you be so cruel
and expect my faith in return?
Hipokryte -
Jak jsi mohl být tak krutý?
A očekávat, že změním svoji víru
Resistance-
Is not as hard as it seems
When you close the door
Vzdor -
Není to tak těžké, jak se zdá
Když zavíráš dveře
I spent so long trusting in you
I trust you forgot
Just when I thought I believed in you...
Prožil jsem tu tak dlouho s důvěrou v tebe
Doufám, že jsi zapomněl
Právě tehdy, když jsem si myslel, že ti věřím...
"What're you doing? What're you doing?" "Co právě děláš?
Co právě děláš?"
It's time for me to deal
Becoming all too real
living in fear-
Why did you lie and pretend?
This has come to an end
I'll never trust you again
It's time you made your amends
Look in the mirror my friend
Nastal můj čas na rozdávání
Všechno začíná být příliš skutečné
Žiji ve strachu -
Kdy lžeš a kdy pouze předstíráš?
Nyní se to končí
Již nikdy ti nebudu znovu věřit
Je čas, aby jsi vše napravil
Podívej se do zrcadla, můj příteli
"That I haven't behaved as I should"
"Everything you need is around you. The only danger is inside you."
"Že jsem se nezachoval, tak jak jsem měl"
"I thought you could control life, but it's not like that. There are
things you can't control."
"Vše, co potřebuješ, je kolem tebe.
Jedině nebezpečí je v tobě."
Let's stare the problem right in the eye
It's plagued me from coast to coast
Racing the clock to please everyone
All but the one who matters the most
"Myslel jsem, že můžeš kontrolovat život,
Ale není tomu tak. Je zde něco,
Co nemůžeš kontrolovat."
Reflections of reality
are slowly coming into view
How in the hell could you possibly forgive me?
After all the hell I put you through
Podívej se pravdě rovnou do očí
To mne trápí ze břehu na břeh
Závodím s časem, abych všechny potěšil
Všechny, ale pouze na jedné záleží
It's time for me to deal
Becoming all too real
living in fear-
Why'd I betray my friend?
Lying until the end
Living life so pretend
It's time to make my amends
I'll never hurt you again
Odrazy skutečnosti
Pomalu přicházejí na dohled
Jak jsi k čertu mohl na mne zapomenout?
Po všem tom pekle, do kterého jsem tě dostal

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala Lucyasek


Awake

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.