Kecárna Playlisty

The Great Debate - text, překlad

playlist Playlist
What if someone said
Promise lies ahead
Hopes are high in certain scientific circles
Life won't have to end
You could walk again
Co když někdo řekne
že sliby leží před námi
naděje jsou vysoké v jistých vědeckých kruzích
život nebude muset skončit
mohl bys znovu chodit
What if someone said
Problems lie ahead
They've uncovered something highly controversial
The right to life is strong
Can't you see it's wrong
Co když někdo řekne
že problémy leží před námi
odhalili něco velmi rozporuplného
právo žít je silné
nevidíte že je to špatně
Human kind has reached a turning point
Poised for conflict at ground zero
Ready for a war
Do we look to our unearthly guide
Or to white coat heroes
Searching for a cure
Lidstvo dosáhlo zlomového bodu
připravené ke kofliktu v epicentru
odhodlané k válce
díváme se na svého nadpozemského průvodce
nebo na hrdiny v bílých pláštích
hledajících lék
Turn to the light
Don't be frightened of the shadows it creates
Turn to the light
Turning away would be a terrible mistake
Otoč se vstříc světlu
neboj se stínů které tvoří
otoč se vstříc světlu
otočit se pryč by byla hrozivá chyba
Anarchistic moral vision
Industries of death
Facing violent opposition
Unmolested breathe
Anarchistická morální vize
průmysl na smrt
tváří v tvář násilné opozici
Nerušený dech
Ethic inquisitions breed
Antagonistic views
Right wing sound bite premonitions
In a labyrinth of rules
Plemeno mravních vyšetřovatelů
antagonistický pohled na věc
z pravice se ozývají štiplavé předtuchy
v labyrintu pravidel
Are you justified
Are you justified
Are you justified
Justified in taking
Life to save life
Life to save life
Taking life to save life
Jsi oprávněn
jsi oprávněn
jsi oprávněn
oprávněn vzít
život za život
život za život
vzít život za život
This embryonic clay
Wrapped in fierce debate
Would be thrown away
Or otherwise discarded
Tenhle zárodečný jíl
zabalen do ostré debaty
by byl smeten ze stolu
nebo jinak znehodnocen
Some of us believe
It may hold the key
To treatment of disease
And secrets highly guarded
Někteří z nás věří
že je v tom ukyt klíč
k léčbě nemoci
a přísně střežená tajemství
Are you justified
Are you justified
Are you justified
Justified in taking
Life to save life
Life to save life
Life to save life
Jsi oprávněn
jsi oprávněn
jsi oprávněn
oprávněn vzít
život za život
život za život
život za život
Human kind has reached a turning point
Poised for conflict at ground zero
Ready for a war
Do we look to our unearthly guide
Or to white coat heroes
Lidstvo dosáhlo zlomového bodu
připravené ke kofliktu v epicentru
odhodlané k válce
díváme se na svého nadpozemského průvodce
nebo na hrdiny v bílých pláštích
Turn to the light
Don't be frightened of the shadows it creates
Turn to the light
Turning away would be a terrible mistake
Otoč se vstříc světlu
neboj se stínů které tvoří
otoč se vstříc světlu
otočit se pryč by byla hrozivá chyba
We're reaching
But have we gone too far
Dosahujeme
ale zašli jsme příliš daleko
Harvesting existence
Only to destroy
Carelessly together
We are sliding
Sklízíme existenci
jen abychom ničili
ledabyle společně
sklouzáváme
Someone else's future
Four days frozen still
Someone else's fate
We are deciding
Cizí budoucnost
čtyři dny zmrazeny na kost
cizí osud
o kterém rozhodujeme
Miracle potential
Sanctity of life
Faced against each other
We're divided
Možnost zázraků
svatost života
postaveni proti sobě
jsme rozděleni
Should we push the boundaries
Or should we condemn
Moral guilt and science
Have collided
Měli bychom posunout hranice
nebo je máme odsoudit
morální vina a věda
se srazily
Turn to the light
We defy our own mortality these days
Turn to the light
Pay attention to the questions we have raised
Otoč se vstříc světlu
opovrhujem už i naší smrtelností
otoč se vstříc světlu
soustřeď se na otázky které jsme položili

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidal honzabat97


Six Degrees of Inner Turbulence

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.