Playlisty Akce
Reklama

The Gift of Music - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Far in the distant future,
Beyond the pages of our time.
Cold blooded wicked tyrants,
Threaten the freedom of mankind.
Daleko v daleké budoucnosti,
Dále než stránky našeho času
Chladnokrevný zkažený tyrani
Ohrožují svobodu lidstva
Corruption, lust, and greed, define the new nobility
Changing the course of history.
Korupce, chtíč a chamtivost, definují novou šlechtu
Mění chod dějin
Across the vast North Empire,
Most people struggle to survive.
Living a meek existence,
While their secluded leader thrives
Přes rozsáhlou Severní Říši,
Většina lidí bojuje o přežití
Žijí pokorným životem,
Zatímco jejich vůdce prosperuje
We are living day to day
Forced to bear the lion's share
People just don't have the time for music any more.
And no one seems to care
My friends have seen the chosen one,
Our quest for freedom has begun
He will be the answer to our prayers
Žijeme ze dne na den
Nuceni snášet lví podíl
Lidé už prostě nemají více času na hudbu
A zdá se že to niktoho zajímá
Moji přátelé viděli vyvoleného,
Naše pátrání po svobodě začalo
On bude odpověď na naše modlitby
There walks a god among us
Who's seen the writing on the wall.
He is the revolution,
He'll be the one to save us all.
Bůh chodí mezi námi
Kdo viděl nápis na stěně
On je revoluce,
Bude bude tím, který nás všechny zachrání
My brother Gabriel, is all the hope we need.
Shining like a beacon in the night.
Sheperd of Ravenskill, a reason to believe
Music is the gift he brings,
The songbird stops to listen when he sings.
Můj bratr Gabriel, je ta naděje, kterou potřebujeme
Zářivý jako maják v noci
Pastýř havraních dovedností, důvod proč věřit
Hudbu je dar kterou přináší
Ptačí zpěv přestane naslouchat, když začne zpívat

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidal Sala_Alejkum

Překlad opravila RiriFenty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Astonishing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.