Kecárna Playlisty

The Dark Eternal Night - text, překlad

playlist Playlist
No one dared to
Speak of the terrible danger
The hideous ancient warnings
Forged in the void of night
Nikdo se neodvažuje
Mluvit o hrozném nebezpečí
Ukrytých starověkých varování
Zapomenutých v prázdnotě noci
He is risen up
Out of the blackness
Chaos
The last of the prophets
Sinister
A sickening monstrous sight
Je vyzvednut
Z temnoty
Chaos
Poslední z proroků
Nekalý
Chorobná monstrózní památka
Through the stifling heat
Underneath the pale green moon
Skrze dusivé horko
Pod bledě zeleným měsícem
I burned with a thirst
To seek things not yet seen
Hořím žízní
Hledám věci nespatřené
Climbing endless stairs
Leading to the choking room
Lozím po nekonečných schodech
Mířím k dusivému pokoji
Eager to explore
His most shocking mysteries
Horlivý prozkoumat
Jeho nejšokující záhady
Drifting beyond all time
Out of a churning sky
Drawn to the beckoning light
Of the dark eternal night
Unášející časem
Od vířící oblohy
Utopen v přizývajícím světle
Věčné temné noci
Black forces
Rage in the vortex
Fighting
Waves of destrucion
Swallowing
The echo of the universe
Černé síly
Zuřivost ve spirále
Bojující
Vlny destrukce
Požírající
Ozvěnu vesmíru
I am the last
Born of the blood of the pharaohs
The ultimate god of a rotting creation
Sent to unleash his curse
Jsem poslední
Zrozený z krve faraónů
Věčný Bůh hnijícího stvoření
Seslán, aby uťal své prokletí
Restless crouds draw near
Nameless hooded forms appear
Bezesné mraky přibližují se
Bezejměně zahalené formy objevují se
Amidst fallen ruins
Grotesque creatures battle
Mezi padlými troskami
Groteskní stvoření bojují
Swallowed on a screen
Yellow evil faces leer
Pohlceny na obrazovkách
Žluté zlé tváře vlní se
Vacant monuments
Corpses of dead worlds left behind
Prázdné monumenty
Těla mrtvých, světy zapomenuty
Drifting beyond all time
Out of a churning sky
Drawn to the beckoning light
Of the dark eternal night
Unášející časem
Od vířící oblohy
Utopen v přizývajícím světle
Věčné temné noci
Trapped in a hellish dream
Spinning past worlds unseen
And frightfully vanishing
Into the dark eternal night
Lapen v pekelném snu
Kroužící minulými světy nespatřenými
A vyděšeně mizící
V temné věčné noci
Drifting beyond all time
Out of a churning sky
Drawn to the beckoning light
Of the dark eternal night
Unášející časem
Od vířící oblohy
Utopen v přizývajícím světle
Věčné temné noci
Trapped in a hellish dream
Spinning past worlds unseen
And frightfully vanishing
Into the dark eternal night
Lapen v pekelném snu
Kroužící minulými světy nespatřenými
A vyděšeně mizící
V temné věčné noci

Text přidala MissH

Video přidal M.a.r.t.y.

Překlad přidala MissH


Systematic Chaos

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.