Kecárna Playlisty

Take the Time - text, překlad

playlist Playlist
Just let me catch my breath...
I've heard the promises
I've seen the mistakes
I've had my fair share of tough
breaks
I need a new voice, a new law,
a new way
Take the time, reevaluate
It's time to pick up the pieces,
Go back to square one
I think it's time for a change
Nech mě, ať mohu popadnout dech...
Zaslechl jsem sliby,
Spatřil jsem omyly,
Míval jsem svoji čest, bývala nepřekonatelná
Potřebuji nový hlas, nové právo, novou cestu
Zadrž čas, přehodnoť si to
Je čas, abychom posbírali kousky
Jdi je poskládat v jeden
Cítim, že je čas na zmenu.
There is something that I feel
To be something that is real
I feel the heat within my mind
And craft new changes with
my eyes
Giving freely wandering
promises
A place with decisions I'll
fashion
I won't waste another breath
Myslím si, že něco cítím
Něco, co je skutečné
Cítím žár v moji mysli
A dovednost nových změn v mých očích
Dává mi volnost toulavých nadějí
Místo pro rozhodnutí, které si vytvořím
Nechci vyplýtvat další nadechnutí.
You can feel the waves coming on
(It's time to take the time)
Let them destroy you or carry
you on
(It's time to take the time)
You're fighting the weight of
the world
But no one can save you this
time
Close your eyes
You can find all you need in
your mind
[Sbor:]
Cítíš, jak přicházejí vlny
(je čas zadržet čas)
Nenech je zničit tě nebo tě odnesou
(je čas zadržet čas)
Bojuješ s váhou celého světa
Ale nikdo tě tentokrát nedokáže zachránit
Zavři své oči
Abys mohl najít všechno co potrebuješ ve své mysli
The unbroken spirit
Obscured and disquiet
Finds clearness this trial
demands
And at the end of this day sighs
an anxious relief
For the fortune lies still in his
hands
Nezlomená duše
Nesrozumitelná a zneklidněná
Hledá čistotu, kterou zkouška vyžaduje
A na sklonku dne si povzdechne se zneklidňující úlevou
Pro štěstí, které leží v jeho rukou
If there's pensive fear, a
wasted year
A man must learn to cope
If his obsession's real,
Suppression that he feels must
turn to hope
Jestli cítí zádumčivý strach, promárněný rok
Musí si s tím člověk umět poradit
Pokud je jeho posedlost skutečná
Musí ji umlčet a změnit pocity v naději
Life is no more assuring than
love
(It's time to take the time)
There are no answers from
voices above
(It's time to take the time)
You're fighting the weight of
the world
And no one can save you this
time
Close your eyes
You can find all you need in
your mind
Život ti nezajistí více, než lásku
(je čas zadržet čas)
Nejsou žádné odpovědi na hlasy kolem
(je čas zadržet čas)
Bojuješ s váhou celého světa
Ale nikdo tě tentokrát nedokáže zachránit
Zavři své oči
Abys mohl najít všechno co potrebuješ ve své mysli
I close my eyes
And feel the water rise around
me
Drown the bear of time
Let my senses fall away
I can see much clearer now,
I'm blind
Zavírám své oči
A cítím vodu, jak stoupá kolem mne
Topím se v úderech času
Ať mé pocity volně plynou
Nyní vidím mnohem jasněji, jsem slepý
(Ora che ho perso la vista, ci vedo di pi�)
Find all you need in your mind
If you take the time

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala Lucyasek


Images and Words

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.