Kecárna Playlisty

Scarred - text, překlad

playlist Playlist
To Rise, To Fall.
To Hurt, To Hate.
To Want, To Wait.
To Heal, To Save.
Vznášet se, padat
Zraňovat, nenávidět
Přát si, čekat
Uzdravit se, zachránit
Can't hear it
we fear it
awareness won't come near it
Nemůžu uslyšet to
čeho se bojím
uvědomění se k tomu neblíží
Distractive
Reactive
Disguised in spite of time
Rozptýlený
Reaktivní
Maskovaný navzdory času
I never bared my emotion
My passion always strong
I never lost my devotion
but somewhere fate went wrong
Nikdy jsem neodhalil své emoce
Moje vášeň vždycky silná
Nikdy jsem neztratil svoji oddanost
Ale někde byl osud špatný
Can't let them rape me again
Your venom's not family here
won't let them fill me with
fatalistic remedies
Nemohu jim dovolit, aby mě znovu znásilnili
Tvůj vztek zde není na místě
Nedovol jim naplnit mne
Odevzdanými útěchami
What if the rest of the world
was hopelessly blinded by fear?
Where would my sanctity live?
Suddenly nobody cares.
Co kdyby byl zbytek světa
Beznadějně zaslapen strachem?
Kde by přežívala moje posvátnost?
Najednou se o to nikdo nestará
It's never enough
You're wasting your time
Isn't there something I could say?
You don't understand
You're closing me out
How can we live our lives this way?
Nikdy není dost
Marníš svůj čas
Cožpak není nic, o čem bych hovořil?
Ty nechápeš
Ty mne izoluješ
jak můžeme prožívat své životy takovým způsobem?
You tell me I'm wrong
I'm risking my life
Still, I have nothing in return
I show you my hands
You don't see the scars
Maybe you'll leave me here to burn.
Říkáš mi, že se mýlím
Riskuji svým životem
Stále ještě nemám nic na výměnu
Ukazuji ti své ruce
Šrámy nevidíš
Snad mě tu chceš opustit, abych vzplanul
What if the rest of the world
was hopelessly drowning in vain?
Where would our self pity run?
Suddenly everyone cares.
Co kdyby byl zbytek světa
Beznadějně utopen v marnosti?
kam by utekla naše sebelítost?
Náhle se každý stará
Blood...Heal me
Fear...Change me
Belief will always save me
Blood...Swearing
Fear...Staring
Conviction made aware
Krev... uzdravuje mne
Strach...proměňuje mne
Víra mne vždycky spasí
Krev...proklínaná
Strach...upřeně zahleděný
Přesvědčení tvoří uvědomění
Give up on misery
Turn your back on dissent
Leave their distrust behind
Wash your hands of regret
Rezignuj před neštěstím
Odvrať se od rozdílných názorů
Zanechte za sebou jejich nedůvěru
Smyj z rukou lítost
Do you feel you don't know me anymore?
And do you feel I'm afraid of your love?
And how come you don't want me asking?
And how come my heart's not invited?
You say you want everyone happy
Well, we're not laughing.
Máš snad pocit, že mne znáš více?
A cítíš, že se obávám tvé lásky?
A jak jsi přišel na to, neptat se mne?
A jak jsi přišel na to, že moje srdce není vítáno?
Říkáš, že jsi přeješ, aby všichni byli šťastni
Dobře, už ne nesmějeme.
And how come you don't understand me?
And how come I don't understand you?
Thirty years say we're in this together
So open your eyes.
A jak se stalo, že mi nerozumíš?
A jak se stalo, že já nerozumím tobě?
Třicet let vypovídá, že jsme v to spolu
Tak otevři své oči.
People in prayer for me
everyone there for me
Sometimes I feel I should face this alone
My soul exposed
It calms me to know that I won't
Lidé, kteří se za mne modlí
Všichni stojí za mnou
Někdy cítím, že bych tomu měl čelit sám
Má duše je vydána na pospas
Uklidňuje mě, když vím, že to neudělám
Blood...Heal me
Fear...Change me
Belief will always save me
Blood...Swearing
Fear...Staring
Conviction made aware
Krev... uzdravuje mne
Strach...proměňuje mne
Víra mne vždycky spasí
Krev...proklínaná
Strach...upřeně zahleděný
Přesvědčení tvoří uvědomění
Give up on misery
Turn your back on dissent
Leave their distrust behind
Wash your hands of regret
Rezignuj před neštěstím
Odvrať se od rozdílných názorů
Zanechte za sebou jejich nedůvěru
Smyj z rukou lítost
Blood...Heal me
Fear...Change me
Belief will always save me
Blood...Swearing
Fear...Staring
Conviction made aware
Krev... uzdravuje mne
Strach...proměňuje mne
Víra mne vždycky spasí
Krev...proklínaná
Strach...upřeně zahleděný
Přesvědčení tvoří uvědomění
Learning from misery
Staring back at dissent
Leaving distrust behind
I'm inspired and content
Učím se z něštěstí
Hledím zpátky na rozdílné názory
Zanechávám za sebou jejich nedůvěru
Jsem fascinován a uspokojen

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala Lucyasek


Awake

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.