Kecárna Playlisty

Sacrificed Sons - text, překlad

playlist Playlist
Walls are closing
Anxiously
Channel surfing
Frantically
Zdi se přibližují
Úzkostlivě
Linka postupuje
Zběsile
Burning City
Smoke and fire
Planes we're certain
Faith inspired
Hořící Město
Dým a oheň
Plány, s kterými byli jsme si jisti
Víru inspirovaly
No clues
A complete surprise
Who'll be
Coming home tonight
Žádná vodítka
Velké překvapení
Kdo
Vrátí se dnes domů
Heads all turning
Towards the sky
Towers crumble
Heroes die
Hlavy se otáčí
K obloze
Věže pukají
Hrdinové umírají
Who would wish this
On our people
And proclaim
That His will be done
Scriptures they heed have misled them
All praise their Sacrificed sons
All praise their Sacrificed sons
Kdo by si to přál
Z našich lidí
A velebil
Že Jeho bude stvořeno
Písmo, o nějž pečovali zmýlilo je
Všichni velebí Obětované syny
Všichni velebí Obětované syny
[Instrumental Break] [Instrumental Break]
Teach them
What to think and feel
Your ways
So enlightening
Učme je
Co si myslet a cítit
Tvé cesty
Tak osvětleny
Words they preach
I can't relate
If God's true Love
Are acts of Hate
Slova, jež kázají
Nemohu líčit
Pokud bohova pravá Láska
Jsou činy Nenávisti
Who would wish this
On our people
And proclaim
That His will be done
Scriptures they heed have misled them
All praise their Sacrificed sons
All praise their Sacrificed sons
Kdo by si to přál
Z našich lidí
A velebil
Že Jeho bude stvořeno
Písmo, o nějž pečovali zmýlilo je
Všichni velebí Obětované syny
Všichni velebí Obětované syny
God on high
Our mistake
Will mankind be extinct
There's no time
Time to waste
Who serves the truth
For Heaven's sake
Bůh ve výšinách
Naše chyba
Zanikne lidstvo
Není času
Času nazbyt
Kdo slouží pravdě
Pro původ Nebes

Text přidala MissH

Video přidala 147836954287

Překlad přidala MissH


Octavarium

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.