Kecárna Playlisty

Regression - text, překlad

playlist Playlist
[Present]
[The Hypnotherapist:]
"Close your eyes and begin to relax.
Take a deep breath, and let it out slowly.
Concentrate on your breathing.
With each breath you become more relaxed.
Imagine a brilliant white light above you,
focusing on this light as it flows through your body.
Allow yourself to drift off as you fall deeper and
deeper into a more relaxed state of mind.
Now as I count back from ten to one,
you will feel more peaceful, and calm.
Ten. Nine. Eight. Seven. Six.
You will enter a safe place where nothing can harm you.
Five. Four. Three. Two.
If at any time you need to come back,
all you must do is open your eyes. One."
Scéna první: Regrese
[Přítomnost]
[Hypnoterapeut:]
”Zavřete oči a začněte relaxovat.
Dýchejte pomalu a zhluboka.
Koncentrujte se na dýchání.
S každým výdechem jste čím dál více uvolněnější.
Představte si nad sebou zářivé bílé světlo,
které jako by prostupovalo Vaším tělem.
Nechte se jím unášet a tak jak se ocitáte stále hlouběji a
hlouběji, Vaše mysl je čím dál více uvolněnější.
Nyní, jak budu počítat od deseti k jedné,
budete se cítil čím dál více spokojenější a klidnější.
Deset. Devět. Osm. Sedm. Šest.
Ocitáte se na bezpečném místě kde se Vám nic nemůže stát.
Pět. Čtyři. Tři. Dva.
Jestliže se budete chtít vrátit,
jediné co musíte udělat, je otevřít oči. Jedna.”
[Nicholas:]
Safe in the light that surrounds me
Free of the fear and the pain
My subconscious mind
Starts spinning through time
To rejoin the past once again
[Nicholas:]
Bezpečný ve světle, které mne obklopuje
Oproštěn od strachu a bolesti
Mé podvědomí
Začíná se ve víru propadat zpět časem
Aby se znovu setkalo s minulostí
Nothing seems real
I'm starting to feel
Lost in the haze of a dream
Nic se nezdá skutečné
Začínám se cítit
Ztracen v mlze svého snu
And as I draw near
The scene becomes clear
Like watching my life on a screen
A jak se přibližuji
Obraz se stává jasnější
Jako kdybych sledoval svůj život v televizi
Hello Victoria so glad to see you
My friend.
Ahoj Victorie jak rád tě znovu vidím
Má přítelkyně.

Text přidala MissH

Video přidala iwuska_bb

Překlad přidala Lucyasek


Scenes from a Memory

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.