Playlisty Kecárna
Reklama

Metropolis Part I: The Miracle and the Sleepe.. - text, překlad

playlist Playlist
The smile of dawn
Arrived in early May
She carried a gift from her
home
The night shed a tear
To tell her of fear
And of sorrow and pain
She'll never outgrow
Úsměv úsvitu
Dorazil v ranném květnu
Donesl dárek ze svého
domova
Noc uronila slzu
Aby mu pověděla o strachu
O smutku a o bolesti
Kterou nikdy nepřekoná
Death is the first dance, eternal Smrt je první tanec, věčný
There's no more freedom
The both of you will be
confined to this mind
Pro svobodu už nezbylo místo
Oba dva budete
omezeni jen na vaše mysli
I was told there's miracle for
each day that I try
I was told there's a new love
that's born for each one that
has died
I was told there'd be no one to
call on when I feel alone and
afraid
I was told if you dream of the
next world
You'll find yourself swimming
in a lake of fire
Řekli mi, že každý den se stane zázrak,
když se budu snažit
Řekli mi, že za každou povadlou lásku
vykvete nová
Řekli mi, že se na nikoho nebudu moci obrátit
až se budu cítit osamělý
a opuštěný
Řekli mi, že jestli budu snít
o jiném světě
Octinu se uprostřed ohnivého jezera
As a child, I thought I could
live without pain without
sorrow
As a man I've found it's all
caught up with me
I'm asleep yet I'm so afraid
Jako dítě jsem si myslel,
že mohu žít bez bolesti a bez
nářků
Jako muž jsem zjistil, že
si to myslím pořád
Spím, ale přesto mám strach
Somewhere like a scene from a
memory
There's a picture worth a
thousand words
Eluding stares from faces
before me
It hides away and will never be
heard of again
Někde jako obraz v
paměti
se schovává obraz hoden
tisíce slov
Unikající pohledy z tváří
přede mnou
Skrývají se a už nikdy
o nich nikdo neuslyší
Deceit is the second without end Lest je druhý, nekonečný tanec
The city's cold blood teaches us
to survive
Just keep my heart in your eyes
and we'll stay alive
Chladná krev tohohle města nás učí,
jak přežít
Prostě měj mé srdce v tvých očích
a zůstaneme naživu
The third arrives... Třetí přichází...
Before the leaves have fallen
Before we lock the doors
There must be the third and
last dance
This one will last forever
Metropolis watches and
thoughtfully smiles
She's taken you to your home
Ještě než spadnou listy na zem
Ještě než zamkneme dveře
Musíme si zatančit třetí a
poslední tanec
Ten bude trvat navěky
Metropolis se dívá a
zamyšleně se usmívá
Vzala tě domů
It can only take place
When the struggle between
our children has ended
Now the Miracle and the
Sleeper know that the third
is love
Můžeme tančit jen když
ten spor mezi našimi dětmi
skončí
Teď už Zázrak i
Spáč ví, že ten "Třetí"
je láska
Love is the Dance of Eternity Láska je tanec věčnosti.

Text přidala MissH

Překlad přidal Boh22

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Images and Words

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.