Kecárna Playlisty

Innocence Faded - text, překlad

playlist Playlist
Animation
breathes a cloudless mind
Fascination
leaves the doubting blind
Until the circle breaks and wisdom lies ahead
the faithful live Awake
the rest remain misled
Animace
Dýchají nezachmuřenou mysli
Představy
Nechávají pochybující zaslepenými
Dokud kruh nepraskne a moudrost nás nepředežene
Věrní žijí, Bdící
Ostatní zůstávají na zcestí
Some will transcend spinning years
One as if time disappears
Někteří překonávají míjející roky
Jedněm jakoby se čas ztrácel
Innocence faded
the mirror falls behind you
Trinity jaded
I break down walls to find you
Nevinnost pohasla
Zrcadlo tě následuje
Nejsvětější trojice vyčerpaná
Rozbíjím zdi, abych tě nalezl
Callow and vain
fixed like a fossil, shrouding pain
Passionless stage
Distant like brothers
Wearing apathetic displays
Sharing flesh like envy in cages
Condescending
Not intending to end
Nezkušený a ješitný
Tvrdý jak zkamenělina, zahaluji bolest
Úsek bez vášně
Vzdálení jako bratři
Vyčerpávající apatická podívaná
Sdílené tělo jako závist v klecích
Blahosklonní
Nezamýšlející to ukončit
Some will transcend spinning years
One as if time disappears
Někteří překonávají míjející roky
Jedněm jakoby se čas ztrácel
Innocence faded
the mirror falls behind you
Trinity jaded
I break down walls to find you
Nevinnost pohasla
Zrcadlo tě následuje
Nejsvětější trojice vyčerpaná
Rozbíjím zdi, abych tě nalezl
Beginnings get complicated
the farther we progress
Opinions are calculated
Immune to openness
Začátky se zkomplikovaly
Navzdory tomu jdeme dál
Názory jsou spočteny
Odolné na otevřenost
Beyond the circle's edge
We're driven by her blessings
Forever hesitating
Caught beneath the wheel
Za hranou kruhu
Jsme hnáni jejím požehnáním
Navždy v rozpacích
Polapeni pod kolem
Innocence faded
the mirror falls behind you
Cynically jaded
The child will crawl to find you.
Nevinnost pohasla
Zrcadlo tě následuje
Cynicky vyčerpán
Dítě se bude plazit, aby tě našlo

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala Lucyasek


Awake

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.