Kecárna Playlisty

In the Presence of Enemies Pt 1 - text, překlad

playlist Playlist
I saw a white light
Shining there before me
Walking to it
I waited for the end
A final vision
Promising salvation
A resurrection
For a fallen man
Spatřil jsem bílé světlo
Zářilo tam přede mnou
Kráčel jsem k němu
Čekal jsem na konec
Poslední sen
Slibující vykoupení
Znovuzrození
Pro padlého muže
Do you still wait for your God
And the symbol of your faith?
Stále čekáš na Boha
A symbol své víry?
I can free you from this Hell and misery
You should never be ashamed, my son
I can give you power beyond anything
Trust me you will be the chosen one
Osvobodím tě od toho Pekla a utrpení
Nikdy se nezostudíš, můj synu
Dám ti sílu větší jak cokoliv
Věř mi, budeš vyvolený
I was forgotten
A body scorned and broken
My soul rejected
Taken by his blood
Beyond redemption
I said i'm not worth saving
Byl jsem zapomenut
Tělo odsouzeno a zlomeno
Má duše odvrhnuta
Vzata jeho krví
Za vykoupením
Pověděl jsem, že se raději nezachráním
Forever taken
From the one I loved
Navždy vzat
Tím, koho jsem milovat
Do i still wait for my God
And a symbol of my faith?
Stále čekám na Boha
A symbol své víry?
I can lead you down the path and back to life
All i ask is that you worship me
I can help you seek revenge and save yourself
Give you life for all eternity
Svedu tě na cestu a zpět do života
Vše co chci, je, abys mě uctíval
Mohu ti pomoci najít pomstu a zachránit se
Dát ti život za věčnost
Servants of the fallen
Fight to pave the way
For their saviour's calling
Of this wicked day
Through a veil of madness
With a vicious play
One man rises on
Standing in their way
Služebníci padlých
Bojují, aby dláždili cestu
Pro spasitele volající
V tomto zvráceném dni
Skrze závoj šílenosti
S odpornou hrou
Jeden člověk povstává
Stojí jim v cestě
Redemption
Redemption for humanity.
Vykoupení
Vykoupení pro lidstvo

Text přidala MissH

Video přidal Dejfin

Překlad přidala MissH


Systematic Chaos

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.