Kecárna Playlisty

Endless Sacrifice - text, překlad

playlist Playlist
Cold
Lying in my bed
Staring into darkness
Studený
ležím na své posteli
Strnule hledím do temnoty
Lost
I hear footsteps overhead
And my thoughts return
Again
Ztracený
Slyším kroky okolo
A moje myšlenky se vracejí
Znovu
Like a child who’s run away
And won’t be coming back
Time keeps passing by
As night turns into day
Jako dítě, které utíká pryč
A nebude se moci vrátit
Čas nás míjí kolem
Jak noc se převrací v den
I’m so far away
And so alone
I need to see your face
To keep me sane
To make we whole
Jsem tak v nedohlednu
A tak samotný
Potřebuji vidět tvoji tvář
Abych zůstal stejný
Ponechá sobě neporušen
Try to stay alive
Until I hear your voice
I’m gonna lose my mind
Someone tell me why
I chose this life
This superficial le
Constant compromise
Endless sacrifice
Zkus zůstat na živu
Dokud slyším tvůj hlas
Ztrácívám svoji mysl
Někdy mi řekni proč
Zvolil jsem si tento život
Tuto povrchní lež
Neměnný kompromis
Nekonečné obětování
Pain
It saddens me to know
The helplessness you feel
Your light
Shines on my soul
While a thousand candles
Burn
Bolest
Ta mne zarmoutí, abych věděl
Bezradnost, kterou cítíš
Tvé světlo
Outside this barren room
The rain is pouring down
The emptiness inside
Is growing deeper still
Svítí na mou duši
Zatímco tisíc svíček
Hoří
You’re so far away
And so alone
You long for love’s embrace
To keep you sane
To make you whole
Mimo tuto neplodnou místnost
Déšť se lije dolů
Prázdnota uvnitř
Roste stále hlouběji
Try to stay alive
Until I hear your voice
I’m gonna lose my mind
Ty jsi tak v nedohlednu
A tak samotný
Toužíš po láskyplném objetí
Abys zůstal tím samým
Abys mě měl celého
Someone tell me why
I chose this life
This superficial lie
Constant compromise
Endless sacrifice
Zkus zůstat na živu
Dokud slyším tvůj hlas
Ztrácívám svoji mysl
Někdy mi řekni proč
Zvolil jsem si tento život
Tuto povrchní lež
Neměnný kompromis
Nekonečné obětování
Moments wasted
Isolated
Time escaping
Endless sacrifice
Okamžik zbytečný
Ojedinělý
Čas útěku
Nekonečné obětování
Moments wasted
Isolated
Time escaping
Endless sacrifice
Okamžik zbytečný
Ojedinělý
Čas útěku
Nekonečné obětování
Over the distance
We try to make sense
Of surviving together
While living apart
Přes vzdálenosti
Zkoušíme dát tomu smysl
Přežít společně
Zatímco žijí odděleně
Striving for balance
We rise to the challenge
Of staying connected
In spite of circumstance
Usilujeme o rovnováhu
Vstáváme na vyzvání
Abychom zůstali spojení
Proti všem náhodám
All you’ve forsaken
And all that you’ve done
So that I could live out
This undying dream
Všechno jsi opustil
A všechno, co jsi udělal
Tak, abych mohl přežít
Ten nehynoucí sen
Won’t be forgotten
Or taken for granted
I’ll always remember
Your endless sacrifice
Nezapomeň
Nebo si připusť
Budu si vždy pamatovat
Tvé nekonečné obětování
Moments wasted
Isolated
Time escaping
Endless sacrifice
Okamžik zbytečný
Ojedinělý
Čas útěku
Nekonečné obětování
Moments wasted
Isolated
Time escaping
Endless sacrifice
Okamžik zbytečný
Ojedinělý
Čas útěku
Nekonečné obětování

Text přidala MissH

Video přidala iwuska_bb

Překlad přidala iwuska_bb


Train of Thought

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.