Playlisty Akce
Reklama

Brother, Can You Hear Me? - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Brother, can you hear me?
Your life is in my hands
I will not surrender, never yield to his demands
If we stand together, we will never fall
Brother, we're the answer to your call
Bratře, slyšíš mě?
TVůj život je v mých rukách
Nevzdám se, nedám na jeho požadavky
Pokud zůstaneme spolu, neprohrajem
Bratře, jsme odpovědí na tvou výzvu
Brother, can you hear me?
You must not be afraid
I will march beside you
Have no fear
Be strong
Be brave
Bratře, slyšíš mě?
Jen se nesmíš bát,
Budu kráčat hned při tobě
Neměj strach,
Buď silný,
Buď odvážný
We sing this song for freedom
Our voices will resound
Brother, we will never let you down
Tuhle píseň zpíváme pro svobodu
Náš hlas se bude ozývat
Bratře, nkdy se tě nevzdáme
On the road to revolution
We're bound to make mistakes
There's a price that we must pay
For every choice we make
Na cestě k revoluci
Jsme povinní dělat i chyby
Musíme zaplatit
Pro každé rozhodnutí, které uděláme
Freedom is the reason
To stand up or give in
But someone has to lose
And someone has to win
Svoboda je důvod,
Abychom se postavili, nebo vzdali,
Ale někdo musí vyhrát
A někdo zase prohrát
Brother, can you hear me?
I am not afraid
I will not forsake you
I'll be strong and I'll be brave
Bratře, slyšíš mě?
Já se nebojím,
Neopustím tě,
Budu silný a statečný
I sing the song for freedom
My courage knows no bounds
Brother, know I stand on solid ground
Brother, I will never let you down
Never let you down
Zpívám tuto píseň pro svobodu,
Moje odvaha nezná meze
Bratře, víš, že stojím na pevní zemi
Bratře, nikdy se tě nezvdám
Nevzdám se tě

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidala RiriFenty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Astonishing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.