Playlisty Akce
Reklama

A Nightmare to Remember - text, překlad

playlist Playlist
A nightmare to remember
I'd never be the same
What began as laughter
So soon would turn to pain
Noční můra k zapamatování
Nikdy nebudu stejný
Co začalo smíchem
Tak brzo změnilo se v bolest
The sky was clear and frigid
The air was thick and still
Now I'm not one to soon forget
And I bet I never will
Obloha byla jasná a mrazivá
Vzduch hustý a nehybný
Nyní nejsem z těch, jež brzy zapomenou
A vsadím se, že já nezapomenu nikdy
Picture for a moment
The perfect irony
A flawless new begining
Eclipsed by tragedy
Obrázek na chvíli
Perfektní ironie
Bezchybný nový začátek
Zničen tragédií
The uninvited stranger
Started dancing on his own
So we said goodbye
To the glowing bride
And we made our way back home
Nepozvaný cizinec
Začal tančit
Tak jsme řekli sbohem
zářící nevěstě
A vydali se na cestu zpět domů
Life was so simple then
We were so innocent
Father and mother
Holding each other
Život byl tehdy tak jednoduchý
Byli jsme tak nevinní
Otec a matka
Držící se navzájem
Without warning
Out of nowhere
Like a bullet
From the night
Bez varování
Z ničeho nic
Jako kulka
Z noci
Crushing glass
Rubber and steel
Scorching fire
Glowing lights
Tříštící se sklo
Gumy a kov
Spalující oheň
Zářící světla
Screams of terror
Pain and fear
Sounds of sirens
Smoke in my eyes
Výkřiky hrůzy
Bolest a strach
Zvuky sirén
Dým v mých očích
Sudden stillness
Blackened silence
No more screaming
No more cries
Náhlé ticho
Černé ticho
Už žádný křik
Už žádný pláč
Stunned and bewildered
Cold and afraid
Torn up and broken
Frightened and dazed
Šokovaný a popletený
Chladný a vyděšený
Roztrhaný a zlámaný
Vystrašený a zmatený
Stunned and bewildered
Cold and afraid
Torn up and broken
Frightened and dazed
Šokovaný a popletený
Chladný a vyděšený
Roztrhaný a zlámaný
Vystrašený a zmatený
Lying on the table
In this unfamiliar place
I'm greeted by a stranger
A man without a face
Ležící na stole
Na tomhle neznámém mísě
Jsem uvítán cizincem
Mužem bez tváře
He said, "Son do you remember?"
"Do you even know your name?"
Then he shined a light into my eyes
Said, "Take this for the pain."
Říká "Synu, pamatuješ?"
"Znáš vůbec své jméno?"
Pak zasvítil světlem do mých očí
Řekl "Vezmi si to na bolest"
Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony
I am endlessly falling
Lost in this wonderful misery
In peaceful sedation
I lay half awake
And all of the panic inside starts to fade
Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony
Beznadějně unášen
Koupu se v nádherné agónii
Nekonečně padám
Ztracen v tom nádherném utrpení
Po uklidňujících sedativech
Ležím napůl probuzený
A všechna ta panika uvnitř začíná mizet
Beznadějně unášen
Koupu se v nádherné agónii
"Tell me does this hurt you?"
Said the faceless man
"Can you move all of your fingers?"
Can you try your best to stand?"
"Pověz mi, bolí tě tohle?"
Řekl muž bez tváře
"Můžeš hýbat všemi prsty?"
"Můžeš se zkusit postavit?"
I asked about the others
"Is everyone ok?"
He told me not to worry
As he turned and looked away
Zeptal jsem se na ostatní
"Jsou všichni v pořádku?"
Řekl, abych se nebál
Jak se odvrátil a podíval jinam
Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony
I am endlessly falling
Lost in this wonderful misery
In peaceful sedation
I lay half awake
And all of the panic inside starts to fade
Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony
Beznadějně unášen
Koupu se v nádherné agónii
Nekonečně padám
Ztracen v tom nádherném utrpení
Po uklidňujících sedativech
Ležím napůl probuzený
A všechna ta panika uvnitř začíná mizet
Beznadějně unášen
Koupu se v nádherné agónii
Day after day
And night after night
Replaying the events
Did they ever see the red light?
Over and over
Scene by scene
Like a recurring nightmare
Haunting my dreams
Den po dni
A noc po noci
Opakuji si události
"Viděli to rudé světlo?"
Znovu a znovu
Scénu po scéně
Jako opakující se noční můra
Děsící mě ve snech
How can you prepare
For what would happen next?
No son should ever
have to see his father such a mess
It's a miricle he lived
It's a blessing no one died
By the grace of God above
Everyone survived
Jak se můžeš připravit
Na to, co se stalo pak
Žádný syn by nikdy
Neměl spatřit svého otce v takovém stavu
Je to zázrak, že žil
Je to požehnání, že nikdo nezemřel
Díky milosti Boha nad námi
Všichni přežili
Life was so simple then
We were so innocent
It will stay with us forever
A nightmare to remember
Život byl tehdy tak jednoduchý
Byli jsme tak nevinní
Zůstane to s námi navždy
Noční můra k zapamatování

Text přidala MissH

Text opravil Ironfist

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Ironfist

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Clouds & Silver Linings

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.