Playlisty Akce
Reklama

A Life Left Behind - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I never knew someone was out there
A long way from nowhere
Who could open my eyes
Nikdy jsem nevěděl, jestli tam někdo byl
Někde v cestě ničeho,
kdo by mi mohl otevřít svět
All this time while I'm sleeping
The world changed around me
Now I've never felt more alive
Veškerý čas, kdy jsem spal
se svět kolem mě změnil
Doteď jsem se necítil tak živě
I'm waking up
From a life left behind
To see what lies ahead
I'm waking up
Ožívám
ze života, kterého jsem nechal za sebou,
abych viděl, kam lži chystají,
ožívám
Faythe found the way
To bring them together
Once and forever
And won't let them go
Faythe našla cestu,
aby je donesla všechny spolu
jednou a provždy,
a nenechám je jít
Nothing I say
Can keep her from leaving
Her life has a meaning
I lost her a long time ago
Nic, co řeknu,
jí nezastaví, aby odešla
její život má svůj význam
ztratil jsem jí před dávnem
I'm waking up
From a life left behind
To see what lies ahead
I'm waking up
Ožívám
ze života, kterého jsem nechal za sebou,
abych viděl, kam lži chystají,
ožívám
I'm waking up
Now that yesterday's gone
Won't close my eyes again
I'm waking up
I plan to return well-disguised
Make sure that I'm not recognized
Tomorrow a new sun will rise
And somehow I'll find you
Ožívám,
teď, když je včerejšek mrtvý,
už si oči neotevřu
Ožívám,
plánuju se vrátit dobře zamaskovaný
ujistím se, aby mě nikdo nerozeznal
zítra slunce zase výjde,
a nějako si tě nájdu
Nothing will stand in my way
Soon I will see you again
Nic mi nebude stát v cestě,
Zanedlouho tě uvidím znova
I'm waking up
From a life left behind
To see what lies ahead
I'm waking up
Ožívám
ze života, kterého jsem nechal za sebou,
abych viděl, kam lži chystají,
ožívám
I'm waking up
(I'm waking up)
Now that yesterday's gone
(Now that yesterday's gone)
I won't close my eyes
(I will never look back)
I'm waking up
Ožívám
(Ožívám),
teď, když je včerejšek mrtvý,
(teď, když je včerejšek mrtvý),
už si oči neotevřu
(Otáčet se zpět nebudu)
Ožívám
You'll be her shadow as she moves, my son
But she can never know of it
She is alone and rebels are everywhere
Budeš její stínem, jak se bude pohybovat, synu
Ale nikdy o tom nebude vědět
Je osamělá a bouří se všude
I'll keep her safe from all danger
Won't let her out of my sight
Did I fail to mention my honest intentions?
This is the chance I deserve
Ochráním jí od veškerého nebezpečenství
Neztratím jí z mého dohledu
Nezmínil jsem mé pravdivé záměry?
tohle je šance, kterou si zasloužím
Heed my words
Justice will be served.
Všímej si mé slova
Spravedlnost se bude podávat

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidala RiriFenty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Astonishing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.