Playlisty Akce
Reklama

A Better Life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"Attention, battalion!
To rank right, face!
Forward, march!"
"Prapor, pozor!
Zařadit se, v pravo bok!
Pochodem vpřed!"
As fearless leader of the Ravenskill Militia
The blood of warriors flows throughout my veins
My brother's gift remains my secret ammunition
It is our hope, our pride, a catalyst for change
Still the fires of revolution burn within my eyes
On this perilous road to freedom, he's our one and only guide
Jako nebojácný vůdce domobrany Ravenskill
Krev válečníků protéká přes mé žíly
Dar mého bratra zůstává mou tajnou zbraní
To je naše naděje, naše pýcha, katalyzátor změn
Ohne revoluce stále hoří uvnitř mých očí
Na této nebezpečné cestě ke svobodě, on je náš jediný průvodce
For many years, I've seen
Our people starve and suffer
How many more will die before we stand and fight?
Mnoho let jsem přihlížel,
Jak naši hladoví a trpí
Kolik ještě zemře, dokud se vzepře a zabojujeme?
They ask me "Arhys, could things be any tougher?"
The answer's no surprise: "Yes, you bet your life".
Now the fires of revolution won't burn forever more
I see liberty in our future, and it's one we're fighting for
Ptají se mě "Arhys, mohlo by to být ještě těžší?"
Odpověď nepřekvapuje: "Ano, to si piš"
Nyní už ohne revoluce nebudou nikdy hořet
Vidím svobodu v naší budoucnosti, ta, za kterou bojujeme
We all long for a better life
Like a dream that can't be denied
This is the moment, now is the time
Freedom if we live or if we die
Všichni toužíme po lepším životě
Jako sen, který nelze popřít
Toto je okamžik, nyní je čas
Svoboda, ať už za života nebo smrti
I shall give him a better life
I swore this vow to my dying wife
Sure, she would not survive
Peacefully she slipped away
The meaning in my life
Was born that day
And so I found the strength to carry on with this crusade
It is my fate.
Musím mu dát lepší život
Slíbil jsem to mé umírající ženě
Ona by to určitě nepřežila
klidně odešla
Smysl v mém životě
Jsem získal v ten den
A tak jsem našel sílu pokračovat v tomto boji
Je to můj osud.
Evangeline, you lived a life of misery and pain
Evangeline, I'll never let your memory die in vain
Evangeline, my heavy heart still bleeds
I dedicate my life to set you free
And I will carry on to plant the seeds
I promise in the name of our new son;
This battle won't be over until it's won!
Evangeline, žiješ životem utrpení a bolesti
Evangeline, nikdy nenechám tvou památku zemřít v zapomnění
Evangeline, moje těžké srdce stále krvácí
Zasvětím svůj život, abych tě osvobodil
A budu pokračovat v sázení semen
Slibuji, že ve jménu našeho nového syna;
Tato bitva nikdy neskončí, dokud nebude vyhraná!

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidal Sala_Alejkum

Překlad opravila RiriFenty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Astonishing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.